A

Advokát s velkým zájmem o nemovitosti a architekturu

„Mezi investory se nahromadilo poměrně velké množství finančních prostředků…“

Advokát Jan Holásek se v posledních třech letech věnoval zejména aktivitám v oblasti investování do nemovitostí. Mnohé projekty jsou v Česku úplně první svého druhu, zároveň jsou různého charakteru, a tak v nich najde svou vlastní investiční příležitost téměř každý.

Kromě nemovitostních investic a právního poradenství se Jan Holásek věnuje také filantropii, kterou nejraději propojuje se svým zájmem o veřejný prostor a architekturu.

Máte různé pracovní aktivity. Čemu se nyní nejvíce věnujete?
V posledních letech jsem se nejvíce věnoval investičním fondům, které investují do průmyslových nemovitostí anebo bytových domů v regionech České republiky, ale současně také privátním investicím do rozsahem menších, ale zajímavých projektů v oblasti bydlení nebo volnočasových aktivit. Založili jsme rovněž první nemovitostní crowdfundingovou platformu v České republice, která umožňuje investovat do nemovitostních projektů široké veřejnosti.

To zní zajímavě. Věnujete se stále i právnímu poradenství?
Ano, u většiny projektů, na kterých pracuji, se věnuji právním otázkám. Vedle toho poskytuji společně se svým týmem právní poradenství klientům a obchodním partnerům. Zaměřujeme se zejména na oblast nemovitostí a stavebnictví, investiční výstavby a územního plánování, ale i oblast obecného smluvního a korporátního práva. Mezi naše klienty patří obchodní společnosti a privátní klienti, ale také města a obce. Dlouhodobě taktéž působím jako rozhodce u Rozhodčího soudu u Hospodářské a Agrární komory České republiky.

Co si může člověk představit, když se mluví o investování do nemovitostních fondů?
Nemovitostní fondy nabízejí investování zpravidla kvalifikovaným investorům, kteří jsou schopni investovat vyšší částky, přibližně jeden milion korun a více. Například bych mohl uvést první velký projekt, na kterém jsem pracoval, fond průmyslových nemovitostí Accolade. Zhodnocení investovaných prostředků, jehož fond dosahuje, je velmi zajímavé a pohybuje se vysoko nad sedmi procenty ročně.

Mluvil jste o dalším fondovém investičním projektu…
Tím projektem je první fond svého druhu v Česku – Fond českého bydlení, který se zaměřuje výlučně na investice do bytových domů, které jsou pronajaty nájemcům, a jejich správu. Důvodem, proč se fond zaměřuje především na regiony, je dosahované výnosové procento při pronájmu bytů, protože je vyšší než v Praze. I fond českého bydlení dosahuje hned od svého založení velmi zajímavého zhodnocení vložených finančních prostředků.

Na jaké investory se Fond českého bydlení zaměřuje?
Jde většinou o investory, kteří mají vlastní pracovní aktivity, láká je investice do bytů, ale nechtějí mít na starosti jejich správu. U nemovitostního fondu investor pasivně investuje své prostředky a nemusí se o nic starat, což je samozřejmě mnohem pohodlnější než mít nakoupených např. několik bytů a starat se o jejich opravy, nájemníky a další záležitosti.

Předpokládám, že je tento model v zahraničí již častý. Nebojí se ale Češi takhle investovat?
Domnívám se, že ne. V minulosti panovala nedůvěra v investování, ale situace se změnila, Češi si obecně zvykli více investovat. Fondy přináší zajímavé zhodnocení i na úrovni 5 až 10 %, což jsou velmi zajímavá čísla na to, že se jedná o pasivní investice. V posledních letech jsme navíc zažili období ekonomického růstu, mezi investory se nahromadilo poměrně velké množství finančních prostředků, a je zvýšený zájem investovat.

Existuje v Česku nějaký nemovitostní investiční projekt, do kterého by mohli investovat lidé, kteří si nemohou dovolit vložit milion a více korun?
Ano, existuje tu celá řada tzv. retailových investičních fondů. Co se týká mých aktivit, podílel jsem se na založení první nemovitostní crowdfundingové platformy Upvest.

Jak platforma Upvest funguje?
V případě Upvestu se nejedná o fond, ale o fintechovou platformu, na kterou jsou umísťovány investiční příležitosti, zpravidla investice do developerského či jiného nemovitostního projektu. Minimální výše investice do projektů umístěných na platformě Upvest činí 5 000 korun, což otevírá možnost investovat opravdu široké veřejnosti. Roční výnos investorů se pohybuje přibližně mezi pěti až šesti procenty ročně. Investoři se mohou vždy rozhodnout, do jakého konkrétního projektu budou investovat, mají k němu zevrubnou analýzu a podrobné informace. Atraktivitu platformy Upvest potvrzuje rostoucí zájem institucionálních a private equity investorů o kapitálový vstup do Upvestu, participaci na jeho rozvoji a využití všech příležitostí, které Upvest jako crowdfundingová platforma nabízí.

Je investování prostřednictvím Upvestu časově a administrativně náročné?
Naopak, investování prostřednictvím platformy Upvest je velmi jednoduché, je možné jej realizovat on-line během několika minut.

Pravděpodobně připravujete i nějaké nové projekty do budoucna, že?
Intenzivně se věnujeme problematice dostupného bydlení. Společně s našimi klienty jsme vytvořili ucelený koncept dostupného bydlení založeného zejména na formě družstevního vlastnictví, zahrnujícího jak startovací byty pro absolventy vysokých škol, tak sociální bydlení nebo i byty s větší podlahovou plochou. V této oblasti poskytujeme komplexní poradenství soukromým subjektům i obcím a městům. Námi připravovaný koncept dostupného bydlení může pomoci vyřešit nedostatek dostupného bydlení jak ve velkých městech, tak v regionech, a rádi bychom tuto aktivitu dále rozšiřovali.

Zmínil jste, že se věnujete také filantropii. Prozradíte, které konkrétní projekty či organizace podporujete?
Dlouhodobě podporuji Nadaci Via, která je mi velmi blízká jak stylem, jakým pracuje, tak pochopitelně obsahem. Rád však podporuji hlavně komu­nitní projekty, které mají dopad na veřejný prostor a komunitu. Do některých neziskových projektů jsem osobně zainteresovaný. Jedním z nich je třeba festival pouličních soch Sculpture Line, který přináší do ulic našich měst sochy, a kultivuje tak veřejný prostor. Dlouhodobě rovněž podporuji aktivity festivalu architektury a urbanismu Architecture Week a Hravý architekt. Dále jsem měl možnost stát se partnerem neziskového projektu Eticia 21, který se věnuje analýze a zkoumání občanských hodnot. Filantropii se věnuji i v rámci Rotary klubu, který jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni sdružuje podnikatele, ale i další profese se zájmem o filantropické a charitativní aktivity. Byl bych také velmi rád, kdyby se naskytla možnost podpořit nebo nastartovat nějaký projekt v mém rodném městě, Hradci Králové.

Jan Holásek je členem České, Slovenské a Mezinárodní advokátní komory. V rámci své praxe se věnuje rozhodcovské činnosti, je rozhodcem u Rozhodčího soudu u Hospodářské a Agrární komory České republiky. Působí rovněž jako člen kontrolní rady České advokátní komory, je také členem Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi a Společnosti pro stavení právo.

CategoriesNezařazené