M

Medicína je odvětví, v němž se člověk musí stále zdokonalovat

„Možné je téměř všechno, musí se jen chtít.“

V roce 1994 začal MUDr. Ota Schütz jako první v České republice ambulantně léčit křečové žíly a svoji specializaci neustále prohlubuje. Jeho cílem je co nejlépe odoperovat všechny pacienty, přál by si více času na své blízké, sport a záliby.

Jeho cesta k medicíně byla přímočará a rozhodnutí stát se lékařem padlo už na počátku gymnázia. Během studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a práce na chirurgické klinice 2. lékařské fakulty UK se Ota Schütz ujistil, jakou cestou se chce v medicíně vydat. Stal se chirurgem a založil vlastní Žilní kliniku.

Co vás vedlo k tomu, specializovat se na léčbu křečových žil?
Je to pro mě velice zajímavý obor s dynamickým rozvojem a s možnostmi léčby, o jakých se nám v době po promoci, tedy na začátku osmdesátých let, ani nezdálo. Fascinovalo mě to, proto jsme v roce 1994 s jednodenní chirurgií a ambulantní léčbou křečových žil v celém rozsahu choroby začali pracovat jako první v republice na mé klinice.

Jak na tom byli pacienti před těmi pětadvaceti lety a jak jsou na tom dnes?
Čas rychle utíká a občas se nám zdá, že jsme začali nedávno. V té době chodili pacienti s mnohem zanedbanějšími křečovými žilami než v současnosti. Bylo to dáno tím, že se všichni operace žil báli. Díky informacím o možnostech moderní ambulantní léčby křečových žil teď ovšem lidé vyhledávají operace sami a aktivně. Navíc cílené vyšetření ultrazvukem staví léčbu do zcela jiné kategorie a nová farmaka umožňují rozvoj jednodenní chirurgie díky ambulantní anestezii. Proto je možno křečové žíly léčit ambulantně bez pobytu v nemocnici a pracovní neschopnosti, bez bolesti, komplikací a recidiv.

S čím se nejčastěji v práci potýkáte? Jaké problémy či nástrahy musíte řešit?
Dá se říci, že po pětadvaceti letech činnosti Žilní kliniky máme dojem, že jsme všechny těžkosti, nástrahy i existenční problémy vyřešili. Na počátku jsme se výrazně potýkali se smlouvou s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a s nájemní smlouvou na prostory. Nechápeme mnohá nařízení a pokyny administrativního charakteru, které všem lékařům ztěžují práci. V současné době řešíme hlavně personální problémy. Po rozšíření kliniky o další pracoviště stále sháníme nové sestry a lékaře.

Do svého oboru přinášíte neustále nové poznatky. Je náročné sledovat novinky?
Není. Sledovat vývoj oboru je nutností a nezbytností pro každé kvalitní zdravotnické pracoviště. Medicína je odvětví, v němž se člověk musí stále zdokonalovat. Není možné pracovat s vědomostmi staršími než rok. Bez kontaktu s odbornou literaturou, bez účasti na kongresech a sympoziích po celém světě to nejde. Komunikuji s kolegy a několikrát do roka pravidelně navštěvuji jak české, tak evropské nebo americké kongresy. Nové poznatky se na naší klinice aplikují bez prodlevy, jenom jednou to bylo náročnější a zdlouhavější – s poslední metodou lepení žil Vena Seal. Osobně jsem se s touto novinkou seznámil v roce 2015 na kongresu v Jižní Koreji, což bylo zhruba rok poté, kdy byla zcela poprvé prezentována v USA, odkud pochází. Bohužel kvůli firmě, která metodu zastupovala, trvalo dlouhé dva roky, než ji bylo možno používat v naší republice.

Kolik času trávíte na sále?
V operačních dnech, které ovšem nejsou celý týden, mám v operačním programu zhruba tři až čtyři zákroky denně. Někdy je to náročnější na čas i na energii. Tu doplňuji o volných víkendech a během dovolených. Rád lyžuji a jezdím na snowboardu. V létě se svezu i na vodních lyžích, windsurfingu či kitu. Letos jsem začal jezdit na kolečkových bruslích. To je velká zábava nejen pro mě, ale hlavně pro okolí.

Na klinice máte vyvěšeno ocenění za kvalitní med. Jak jste se dostal ke včelaření?
Včely byly součástí mého života už od mládí. Můj otec měl vždy včelstva a já s bratrem jsme museli pomáhat. Později jsem pomáhal bratrovi, který je podědil. Poté, co měl vážnou autonehodu, jsem se musel o včely začít starat sám. Začalo mě to neuvěřitelně bavit. Nikdy jsem nevěřil, že mi tento koníček přinese mimo relaxaci i zlaté medaile za med v soutěžích Výzkumného ústavu včelařského.

Žihadla vám nevadí?
Setkávání se včelami je občas bolestivé, ale na to si včelař zvykne, a nakonec účinek žihadel je léčivý.

Kolik máte včelstev a kde je chováte?
Množství včelstev během roku mírně kolísá, ale pravidelně se jejich počet pohybuje kolem třiceti. Včely chováme v průmyslem nezamořeném prostředí jižních Čech v místě obklopeném lesy, sady a loukami.

Věnujete se i charitativní činnosti. Kde se rád an­ga­­žujete?
Asi před deseti lety jsem byl pozván do hlavní poroty světové soutěže Miss neslyšících, která se koná tradičně v Praze. Nápad zapojit neslyšící do soutěže, která je pravidelně výsadou lidí bez hendikepu, se mně zalíbil natolik, že od té doby akci finančně podporuji dražbou korunek. Z prostředků vložených do této akce mám radost, protože pomáhají.

MUDr. Ota Schütz absolvoval řadu odborných stáží, například v Belgii, Anglii nebo Francii. V roce 1986 na chirurgické klinice založil žilní poradnu se specializací na léčbu cévních onemocnění. O osm let později získal osvědčení České lékařské komory pro výkon vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení. Otevřel první Žilní kliniku, patřící mezi renomovaná pražská zařízení jednodenní chirurgie. S manželkou Jaroslavou má dvě děti, dcera je advokátka a syn studuje medicínu. Má rád klasickou hudbu, operu a balet. Největším koníčkem je cestování, sport a jeho třicet včelstev.

Svou práci miluje a tráví v ní mnoho času. Pro Otu Schütze je důležité, že může využívat nejmodernější techniku a přístroje. Na jeho Žilní klinice se setkáte s lidským přístupem, top vybavením a se samými profesionály.

CategoriesNezařazené