L

Lenka Záhorková představí na Designbloku konceptuální kolekci Mnemosyne

Designérka Lenka Záhorková představí novou porcelánovou kolekci Mnemosyne, která se zabývá tématem uchovávání vzpomínek a procesů paměti. K tématu ji inspiroval její poslední projekt TAK TO BYLO, ve které spolupracuje se seniory, kteří ilustrují své vzpomínky.

Lenka Záhorková zaujala svým dojemným umělecko-sociálním projektem TAK TO BYLO, kde senioři ilustrují své životní příběhy, které jsou následně přeneseny na porcelán. Téma vzpomínání ji natolik ovlivnilo, že ho promítla do zcela nové kolekce porcelánových talířů, v níž teoreticky zkoumá procesy paměti a uchovávání lidských vzpomínek. Abstraktní formou prezentuje procesy jako je záznam/vštěpení informace, selekce, uchování a vybavování (reprodukce) vzpomínky. Nosným prvkem jsou strukturální otisky míst nebo okamžiků, ale jako komunikační médium využívá opět formát porcelánových talířů, do kterých jsou otištěny. Momenty jsou zaznamenány a reprodukovány tak, že lehce připomínají zkamenělé struktury. „Při navštěvování seniorů jsem pozorovala různé nuance vybavování si/zapomínání vzpomínek. Neubránila jsem začít hledat informace o selektivní paměti a jak tyto procesy fungují. Kolekce je pro mě vlastně průvodcem v hledání odpovědí na tyto otázky spojené s pamětí“, uvádí autorka.

Záhorková ve své tvorbě pracuje převážně s keramickým materiálem – porcelánem. Často ale balancuje mezi designem, užitými formami a uměním volným. Porcelán využívá jako médium pro komunikaci sociálních témat. Její práce jsou často založené na hledání paralel mezi konstrukční/technologickou stránkou a stránkou ideovou. Mezi témata patří například koloběh života, nekonečný cyklus – stvoření, zánik a obnova předmětů. Za svůj projekt s názvem TAK TO BYLO získala cenu Empatie od Národní Galerie a Komerční banky a také nominaci na cenu Designbloku´19. V roce 2015 spoluzaložila značku NALEJTO ceramic design, pod níž také prezentuje svou tvorbu.

CategoriesNezařazené