M

Monika Kavková o elixíru mládí Be Elite

Monika Kavková na své klinice Be Elite navrací jas a světlo do rysů tváře, kde tyto atributy krásy definují mládí. Dosahuje toho metodami, které by se často daly označit za ‚signature‘, přesto je vyučuje a sdílí se svými kolegy po celém světě.

Poznáte na cizím člověku na první pohled, že má obličej upraven estetickými zákroky?

Zpravidla poznám. Pokud to ani odborník nepozná, je úprava opravdu dokonalá. Někdy se ale stává, že klientky i v našich ordinacích tvrdí, že nikdy nic neměly, ačkoliv lékař naprosto bezpečně pozná, že to není pravda. To mi přijde úsměvné, nicméně u nevstřebatelných materiálů může být velmi rizikové, když lékař nedostane pravdivou informaci o předchozích zákrocích.

Jak pro sebe definujete krásu? Jaké máte v tomto ohledu v rámci své profese ambice?

Stejně jako v ostatních lidech, i ve mně pohled na krásnou bytost či objekt vyvolává radost. Estetická medicína pracuje s krásou, a proto lékaři v tomto oboru musí umět krásu rozpoznat, musí ji být schopni dotvářet a podpořit tak, aby zůstala krásou jedinečnou.

Když definici krásy naprosto zjednodušíme, dá se říct, že ji v obličeji vytváří prolínání světel a stínů. Ty se ale během života mění. Mým úkolem je při zákroku zvolit takovou strategii, aby výsledek respektoval individualitu každého klienta, harmonii a proporce jeho tváře a citlivě napravoval změny, které se nám všem v životě dějí. Cílem je vrátit jas a světlo do míst, která v obličeji přirozeně zářila v mládí.

Dělat lidi krásnějšími je jistě uspokojující. Jak ale přijímáte odvrácenou stránku své profese, kdy se zvláště ženy nemohou smířit se stárnutím a podstupují další a další zákroky, aniž by byly schopny být se sebou někdy spokojené?

Fenomén překorigovaných žen je v dnešním světě bohužel častý. Původ potřeby dalších a dalších estetických úprav se obvykle ukrývá někde hluboko v psychice. Přichází k nám mnoho krásných žen, které ovšem svou krásu nejsou schopny vidět, a připravují se tak v životě o spoustu radosti. V takových případech musím být profesionální a umět jim vysvětlit, že problém není na tváři, ale na duši. Pokud je problém hlubší, jeden zákrok nespokojeného člověka šťastnějším neudělá. Schopnost dokázat vést dialog a poskytnout zpětnou vazbu nicméně beru jako přirozenou součást své profese. Někdy je komunikace s klienty složitější, ale nakonec jde vždycky o důvěru, kterou si já jako lékař musím umět získat.

Vaše jméno u nás patří na poli estetické medicíny mezi jedno z nejznámějších. Jak se vám podařilo se v tomto vysoce konkurenčním oboru prosadit?

Šla jsem – a stále jdu – cestou, která mi dává smysl, a překážky jsem vždy brala jako výzvu, nástroj ke zlepšení sebe sama. Jsem od přírody velmi cílevědomá a nikdy jsem se s nikým nesrovnávala, nikdy jsem neřešila, jestli jsem horší nebo lepší než někdo jiný. Toto nastavení je velmi osvobozující. Pokud konkurence hraje čistou hru, tedy v našem případě pokud zákroky provádějí lékaři, a ne nelékaři, což se bohužel děje, tak všem upřímně přeji úspěch. Ráda s kolegy z oboru dokonce sdílím své znalosti a zkušenosti, i proto jsem založila vzdělávací centrum pro lékaře Kavkova Academy.

Jak vzpomínáte na začátek své kariéry? Ve vašem oboru se změnilo opravdu mnohé.

Na své začátky vzpomínám s úsměvem a někdy, přiznám se, i s údivem. Jak říkáte, v našem oboru se změnilo opravdu mnohé. Za jeden z nejdůležitějších posunů ovšem považuji důslednější evidenci a lepší práci se záznamy, na tom je ostatně medicína založena.

Dříve obecně existovalo méně odborných zdravotních důkazů, prostě jsme si mezi sebou sdělovali, co nám funguje a co ne. S celosvětovým boomem estetických zákroků ovšem bohužel přibyly i komplikace. I v důsledku toho se dnes v našem oboru klade obrovský důraz na znalosti anatomie a na dostupnost odborných publikací a studií.

Specializujete se na miniinvazivní zákroky. Proč jste jim dala přednost před plastickou chirurgií, která nabízí širší možnosti?

Každá bytost během života prochází přírodou naprogramovanými a nevyhnutelnými změnami. Říká se jim stárnutí. Každá fáze dopadů těchto změn je řešitelná v daný okamžik méně a později více invazivním zákrokem. Spektrum možností obou oborů, ať už estetické medicíny, nebo plastické chirurgie, je obrovské a podle světových statistik srovnatelně žádané.Injekční ošetření obličeje botoxem či kyselinou hyaluronovou pronikají z ordinací do kosmetických salonů a podobných zařízení. V čem je tento trend nejproblematičtější? Způsobuje na klinikách odliv klientů, nebo se lidé přece jen drží odborné péče?

Vůbec největším problémem přesunu estetických injekčních ošetření mimo ordinace lékařů je obrovské riziko vzniku nevratných komplikací, které si klienti často neuvědomují a zaměstnanci kosmetických salonů o nich zřejmě také nemají potuchy.

O jaké komplikace může jít?

Nejfatálnější komplikací může být slepota po aplikaci kyseliny hyaluronové v případě, že dojde k ucpání nebo útlaku cévy. Pouze vyškolený lékař ví, kam, jak a co může aplikovat, umí rozpoznat a okamžitě řešit komplikaci. V naší zemi neexistuje legislativa, která by dovolovala nelékaři aplikovat dermální výplň kyseliny hyaluronové nebo jakékoli jiné látky. Přesto stále do našich ordinací přicházejí klientky po neodborné aplikaci s komplikacemi, které se v tom lepším případě dlouze hojí, v tom horším případě zůstávají na obličeji nastálo v podobě jizev, granulomů, chronických zánětů, otoků a podobně.

Be Elite má v nabídce několik signature zákroků, jako třeba ‚ikonické rty‘. Je možné si některé z využívaných metod nechat patentovat?

O tento krok jsme se snažili v loňském roce, bohužel naše legislativa v tuto chvíli neumožňuje jednotlivé metody opatřit ochrannou známkou.

Které typy zákroků jsou u vás nejžádanější?

Nejčastěji poptávaným a zároveň časově nejméně náročným zákrokem je aplikace botulotoxinu za účelem eliminace mimických vrásek. Poté přicházejí zákroky dermálními výplněmi, kterými jsme schopni během jednoho sezení omladit obličej o mnoho let, a následně není potřeba žádná rekonvalescence. Odhaduje se, že výplně obecně tvoří kolem 35 – 40 % z celkového počtu prováděných estetických výkonů vůbec. Velmi žádané jsou také aplikace liftujících nití, tato metoda patří mezi mé nejoblíbenější. Právě v této oblasti mám několik signature zákroků a ve světě jsou tyto niťové liftingy označované jako Kavkova pattern.

Velmi důležité a žádané jsou i zákroky lasery a biostimulační zákroky, jako například plazmaterapie, chemické peelingy a mnoho dalších. Za poslední dva roky se nám na klinice podařilo výrazně rozvinout oddělení plastické chirurgie, kde mezi nejžádanější procedury patří liposukce a blepharoplastika. Důležitou roli zde sehrává fakt, že rekonvalescence po zákrocích, kde se hojně využívají nejmodernější technologie, se zkracuje na dny nebo v případě rozsáhlejších zásahů na pár týdnů. Doba zotavení je dnes při volbě zákroku pro klienty rozhodující. Nikdo nechce být mimo provoz déle, než je skutečně nutné. Proto se snažíme našim klientů nabízet většinu procedur jako Walk in Walk out.

Kromě výkonu praxe o estetické medicíně také přednášíte.

Považuji za svoji povinnost sdílet znalosti a zkušenosti s odborným světem. Můj tatínek, profesí gynekolog, mi říkával: máš-li v medicíně poznatek, který by mohl rozšířit obzory tvým kolegům a aspoň o krůček posunout tvůj obor, sdílej ho. A tak své poznatky sdílím, přednáším, a to mě nutí se neustále vzdělávat

Kde vznikají trendy jako třeba foxy eyes? Jak dlouho trvá, než se nový trend mainstreamově dostane třeba právě do České republiky?

Popravdě, nové trendy jsou často pouhou modifikací již používaných metod, jen dostávají nový atraktivní marketingový název. Některé jsou odpovědí na kulturu sociálních medií a tolik rozšířených filtrů, za jejichž popularitou stojí především influenceři.

Díky rychlosti sociálních sítí jsme takřka nepřetržitě oslovováni klienty s požadavky na provedení nových zákroků, ale bohužel jsme často konfrontováni s nereálným očekáváním efektu filtrované fotky. V reálném světě a v našich ordinacích je zapotřebí víc, než jednoho kliknutí.

Když už jsme se dotkly síly sociálních sítí – jak pracujete s technologiemi? Existují například programy, které by klientce či klientovi předem ukázaly, jak bude po zákroku vypadat?

Loni jsme si nechali v USA připravit vlastní filtry, které dokážou simulovat zvětšení rtů, konturaci obličeje, zlepšení kvality pleti či redukci kruhů pod očima. Do dnešního dne si je vyzkoušelo dohromady už přes půl milionu uživatelů.

Jak se na zájmu o estetické zákroky podepsala pandemie?

Pandemie potvrdila to, co je dokázáno již z dřívějška – v ekonomických krizích vždy dochází k nárůstu poptávky po estetických zákrocích. Lidé se prostě chtějí cítit lépe. Jakkoli to zní povrchně, statistika je důkazem.

Navíc častější online komunikace a tím i neustálá konfrontace s vlastním obrazem lidem ukázala jinou polohu sebe sama – dynamickou, mluvící a pro mnohé nedokonalou. Tu z běžného života příliš neznáme, znají ji jen naši pozorovatelé. Když se podíváme do zrcadla nebo na fotku, nehýbeme se, jsme statičtí. Obrazovka počítače nám nabídne obraz, na kterém vidíme chyby. I to je důvodem aktuálního velkého nárůstu zájmu o estetické zákroky.

Připravila: Andrea Votrubová, Foto: Ondřej Pýcha