KULTURA SPOLEČNOST

Skupinová výstava REVERSE v DSC Gallery

Na skupinové výstavě s názvem REVERSE vám druhou stranu graffiti scény představí David Krňanský, Epos 257, Jakub Matuška aka Masker, Jiří Georg Dokoupil, Michal Škapa, Pasta Oner a Vladimir 518.
Může se to zdát v přímém rozporu, protože graffiti je umění ulice, ale jen zdánlivě. Unikátní výstava Reverse v pražské DSC Gallery totiž ukáže, k čemu díky svým někdejším zkušenostem ve svém uměleckém vývoji dospěly důležité postavy tuzemské streetartové scény.

Vystavovat budou tu stránku své tvorby, kterou sice graffiti nějakým způsobem podmiňuje, ale přímo nevytváří. Přestože se na jednotlivých artefaktech může objevit práce se sprejem, nejen že není podmínkou, ale pravděpodobně bude spíš výjimkou.
DSC Gallery, Dlouhá 1, Praha 1, www.dscgallery.com, Doba trvání výstavy: 21.7. – 30.8. 2016

Podobné články