C

Cartier se připojuje k organizaci THE LION’S SHARE FUND v boji s globální přírodní krizí

Cartier, jeden z předních světových luxusních domů, se spojil s organizací The Lion’s Share Fund, oceňovanou a průkopnickou iniciativou, která propojuje značky, ochránce přírody a spotřebitele při hledání společných řešení krizí v přírodě, biodiverzitě a klimatu. 

Tento inovativní fond, vedený Rozvojovým programem OSN, koalicí firem a partnerů OSN, si klade za cíl v průběhu příštích pěti let získat více než sto miliónů dolarů ročně na zastavení úbytku biodiverzity a ochranu přirozeného prostředí živočišných druhů. Značky se svou účastí zavazují k příspěvku 0,5 % ze svých mediálních výdajů vždy, když se v jejich reklamě objeví živé zvíře.

Bohatství, bezpečí a odolnost

Achim Steiner, správce Rozvojového programu OSN, uvádí: „Divoká zvěř a biologická rozmanitost jsou ukazateli bohatství, bezpečí a odolnosti společnosti. V nadcházejících dekádách přesto hrozí v důsledku lidské činnosti vyhynutí jednoho milionu živočišných a rostlinných druhů. Pandemie Covidu-19 nám připomněla, jakým rizikem jsou naše neustálé zásahy do přírody. Zároveň se ale ukázal obrovský potenciál lidstva společně adresovat globální výzvy. Hlavní myšlenka The Lion’s Share Fund je díky své kreativní síle a partnerstvím stejně přesvědčivá, jako její dalekosáhlý dopad. Příjmy, které tato jedinečná iniciativa generuje, budou mít spolu s nově osloveným publikem skutečný vliv na budoucnost naší planety i faunu, se kterou naši Zemi sdílíme.“

Příroda jako inspirace

„Příroda a její krása byly vždy zdrojem inspirace pro naše nadčasové šperky,“ říká Cyrille Vigneron, President a CEO Cartier International. „Jako občané světa věříme, že je naší povinností pečovat o biodiverzitu a zasloužit se o záchranu divokých zvířecích druhů. Pro Cartier to především znamená posílit podporu inovativních partnerství, jakým je právě The Lion’s Share Fund, a spolupracovat v zájmu zachování našeho přírodního dědictví pro budoucí generace.“

Na ochranu zvířat

Fond byl založen v září 2018 a pomohl národní rezervaci Niassa v Mosambiku vymýtit pytláctví slonů díky lepším rádiovým systémům pro policisty. The Lion’s Share Fund také spolufinancoval nákup pozemků pro ohrožené orangutany, slony a tygry na Severní Sumatře v Indonésii, založil zde i ryze ženský ochranářský tým a také první útulek pro nosorožce. Po ničivých lesních požárech v Austrálii vydal fond letos v únoru dva malé granty na podporu ochrany volně žijící zvěře. Jeden z grantů připadne na ošetření a rehabilitaci zraněných divoce žijících zvířat v Novém Jižním Walesu a druhý na ochranu klokaního ostrova Dunnart před vyhynutím.

Podpora neziskových organizací

V reakci na Covid-19 přichází The Lion’s Share s podporou aktivit v komunitách závislých na cestovním ruchu za divokou přírodou. V roce 2018 tento obor turismu podpořil, podle Světové rady cestování a cestovního ruchu, přes 21,8 milionu pracovních míst především v malých venkovských komunitách. Díky turismu těží tyto komunity nejvíce právě z divoké zvěře, což je ekonomicky posiluje a zároveň podněcuje k ochraně biodiverzity. Jejich špatná situace je nyní spjatá s náhlou ztrátou pracovních míst a výpadkem příjmů, což v návaznosti narušuje ochranu a správu tamních přírodních zdrojů. The Lion’s Share Fund plánuje vyplácet malé granty neziskovým organizacím v rozvojových zemích, které hledají finanční prostředky na prosazení inovativních aktivit posilujících odolnost komunit existenčně závislých na cestovním ruchu za divokou přírodou.

Živá zvířata se objevují v přibližně dvaceti procentech světové reklamní produkce. Přesto se zvířatům nedostává vždy takové podpory, jakou si opravdu zaslouží. The Lion’s Share Fund nabízí všem značkám příležitost se zapojit a aktivně se podílet na ochraně naší planety. 

Více najdete na www.thelionssharefund.com

 

CategoriesNezařazené