Osobnostní rozvoj je dnes často přetřásaný termín. Každý chce být lepší v tom, co dělá, co říká i jak působí na okolí.

V Česku jsou zhruba tři tisíce vzdělávacích společností, nabídka je obrovská a vyznat se v ní není snadné. Náhodně jsme vybrali tři pražské kurzy, každý z nich byl zaměřený na jiné interpersonální dovednosti neboli soft skills, absolvovali jsme je, a tady je výsledek.

Kreativní myšlení

Workshop společnosti European Leadership and Academic Institute (ELAI) se hodí všem, kdo při práci méně či více politikaří. Jak odpovědět na jednoduchou otázku, když je správná odpověď tajná? Přece kreativně, tedy tak, že neřeknete nic konkrétního a vaše nápaditá reakce odláká zvědavce od tématu. Kdo má rád film Vrtěti psem, bude nadšen.

Čtyřhodinová show předního českého ekonoma Tomáše Sedláčka je postavená především na jeho osobnosti. Základním posláním kurzu je začít uvažovat nově a jinak o věcech naprosto běžných, banálních a obyčejných. Jde tu o slovíčkaření, obracení myšlenek naruby, o smysluplnosti, respektive absurdnosti některých vět.

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny! Práce (v tomto případě spíš zábava) s českým jazykem totiž není jen pro vyvolené. Rozhodně zaujme široké publikum, už projev Tomáše Sedláčka je pro hodně lidí inspirativní. Kurz ocení ti, kdo začínají s politikou, nicméně zužitkuje ho i ten, kdo chce mít „navrch“ při hádkách a touží z nich odcházet jako vítěz.

Zaměření kurzu:

Chcete-li zlepšit argumentační schopnosti, zdokonalit rétoriku a změnit zaběhlé formáty myšlení, jste na kurzu ELAI správně. Dostanete návod, jak kličkovat pod palbou nepříjemných dotazů vašich kolegů, přátel, nepřátel… Zjistíte, jak se stát mistrem slova. Naučíte se používat myšlenkové mapy, důraz je kladen na práci s jazykem, jediné klíčové slovo přinese desítky konotací, dvě náhodně spojená slova vydají na celý román.

www.elai.cz

7 nejobtížnějších situací manažera

Ten, kdo se někdy ocitl v řídící roli ví, že nejtěžší je přežít tlak shora i zespodu. Když se totiž vedení rozhodne měnit strategii a podřízeným se to nelíbí, je manažer tím, kdo stojí mezi dvěma mlýnskými kameny a nesmí se nechat rozdrtit na prach.

Jak zvládnout obtížné situace, radí manažerům psycholožka a koučka Patricie Chvojková. Ta se kromě lektorství zabývá personalistikou v praxi, je zkušenou facilitátorkou. V jejím podání se 7 nejobtížnějších situací manažera mění v 7 řešitelných situací. Na každou komplikovanou otázku účastníků kurzu má erudovanou a jasnou odpověď, problémy jsou podle ní hlavně na to, aby se řešily. Z jednodenního školení si kromě teoretické znalosti odnesete i klíčové poznatky o sobě samých. Zjistíte, jaký typ vedoucího jste, jaké chyby děláte, naučíte se vhodně reagovat ve vypjatých situacích a s podřízenými i nadřízenými začnete lépe vycházet.

Pro koho je kurz určen:

Je ideální pro manažery, kteří již mají zkušenost s vedením společnosti. Řadu drahocenných rad tu ale dostane i manažer „začátečník“.

Zaměření kurzu:

7 nejobtížnějších situací manažera je součástí bloku 21 NEJ pro manažerskou praxi. Navazuje na něj 7 nejužitečnějších principů v praxi manažera a 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí. Po absolvování všech kurzů a úspěšném složení závěrečné zkoušky získáte mezinárodně uznávaný certifikát od společnosti International Education Society. V průběhu sedmihodinového školení se budete věnovat manažerským rolím, tomu, jaké vlastnosti má mít dobrý vedoucí, co rozhodně má, a zároveň nemá dělat. Dozvíte se, jak ve firmě zavádět změny a novinky a jak jimi kolegy provést, jak vhodně reagovat v krizových situacích. Samostatným tématem kurzu jsou konflikty v kolektivu a jejich řešení, hodně času je věnováno asi nejtěžší otázce každého vedoucího, tedy jak co nejlépe vznést kritiku, výtku, případně dát někomu výpověď.

Průběh kurzu:

Všichni se představí a zvolí si jméno jazykem indiánů. To znamená, že několika slovy vystihnou svůj osobnostní typ. Hned na začátku si každý v týmu určí, která ze sedmi nejobtížnějších situací, o nichž bude během kurzu řeč, je pro něj osobně nejpalčivější a má s ní největší problém. V průběhu školení je pak těmto okruhům věnováno více prostoru. Během školení se těšte na zajímavé interaktivní hry a cvičení, průběh připomíná workshop.

www.topvision.cz

Minutový řečník

Kurz na zlepšení prezentačních dovedností nevede lektor ani kouč, nýbrž animátor. Účastníky ale nečeká vodní aerobik ani salsa jako někde na dovolené, přestože zábava to rozhodně bude. Ideální je pro všechny, kdo se stydí mluvit na veřejnosti.

V podtitulu MŘ, jak kurz zkratkou nazývá i jeho zakladatel, podnikatel Petr Krejčí, se praví: „Kamarádi tě na chyby v projevu neupozorní!“ Ten, kdo váš projev zábavnou formou rozebere, zanalyzuje a pokusí se vás zbavit špatných návyků, je animátor, jakýsi průvodce MŘ kurzem, ale i samotní účastníci. Kdo si totiž myslí, že je úplně jedno, jaký jeho projev je, jen když je kvalitní obsah samotného sdělení, hluboce se mýlí. Respektive nesmí se pak divit, když zjistí, že mu jeho podřízení, nadřízení i kolegové říkají třeba Medvěd, tedy ten, jehož „eeeehmmm“ evokuje mrčení. Nebo pan „Pakliže“, paní „Ve své podstatě“ nebo slečna „Jakoby“.

Pro koho je kurz určen:

Pro toho, kdo se chce zlepšit v mluveném projevu, bez rozdílu věku či pohlaví. Pro každého, koho láká porovnat se s ostatními a kdo chce zjistit, jak působí na posluchače ve chvíli, kdy se jim snaží něco sdělit.

Zaměření kurzu:

Kurz MŘ 1 je startovací, upozorní na základní chyby v projevu: třeba na „parazitní“ slova, jako jsou často používané „vycpávky“ typu vlastně, prostě nebo jako. Poukáže i na špatné držení těla, podprůměrnou či předimenzovanou gestikulaci, na příliš hlasitou, nebo naopak téměř neslyšitelnou mluvu, na její dynamiku a intonační paskvily. To vše probíhá v přívětivé atmosféře a v přátelském prostředí.

Průběh kurzu:

Začíná se seznamováním, pak následují jednotlivé bloky řečnění. Každý se sám nahrává na vlastní mobil, což je praktické pro ty, kdo mají chuť vidět se a odvahu pustit si vlastní selfie záznam třeba i doma. Samotná mluvená cvičení jsou kratičká, minutová až tříminutová. Jedno se zaměřuje na dynamiku textu a hledání funkčních pauz v projevu. Další cvičení jsou improvizační, u nepřipravených projevů je totiž největší pravděpodobnost výskytu parazitních slov a výplňových „ehmmm“. Pozornost se věnuje i postoji a gestikulaci. Dostanete tipy, jak koncipovat projev, a další rady. Tak třeba že byste měli přednášky začínat příběhem, posluchačům čas od času položit otázku a do projevu zařadit zajímavosti a fakta.

www.minutovyrecnik.cz

 

 

CategoriesNezařazené