L

LVMH neusíná na vavřínech

Na setkání vedení módních domů skupiny LVMH v pařížské centrále byly nastaveny nové cíle ohledně ochrany životního prostředí.

V roce 2012 konglomerát LVMH přišel s programem LIFE (LVHM Initiatives For the Environment), v rámci nějž usiluje o biodiverzitu, ekologii a snižování emisí. Na nedávném setkání pak představil výsledky, jichž za uplynulé roky dosáhl.

„Věříme, že veškeré naše aktivity musí být v souladu s ochranou životního prostředí, která je zdrojem inovací, kreativity i kvality výroby, a proto na ochranu životního prostředí neklademe zřetel jen v rámci výroby, ale i v dalších aspektech našeho fungování. …Naše výsledky mluví za vše. Proto chceme celý proces ještě urychlit a v budoucích letech své cíle ještě navýšit,“ řekl Bernard Arnault, CEO konglomerátu LVMH.

Co se týče obnovitelné energie, tak se ji LVHM zavázalo do roku 2020 využívat z 30 % a dle odhadů tento závazek překročí, jelikož už v roce 2018 ji skupina využívala z 27 %.

I na snížení slíbených 25 % emisí oxidu uhličitého by konglomerát měl do roku 2020 dosáhnout. A co se týče odpadu, pak v už v roce 2018 skupina LVHM opětovně použila, recyklovala nebo přeměnila na energii celých 91 % vyprodukovaného odpadu.

Kůži LVHM v čím dál větším měřítku, nyní ze 48 %, získává z certifikovaných koželužen (LWG, Leather Working Group) a v současnosti už z 99 % disponuje certifikovanými diamanty (Responsible Jewelry Council), kterých by v roce 2020 rádi měli celých 100 %.

Kromě dalšího skupina LVHM spojila síly s organizací, která usiluje o záchranu Amazonie, se Solar Impulse Foundation a AgroParisTech.

CategoriesBusiness