E

EFFIE 2020: Známe adepty na vítěze efektivní reklamy

Porota soutěže EFFIE Czech Republic vybrala 43 kampaní, z nichž vzejdou vítězové jednotlivých kategorií a Grand Prix pro rok 2020. EFFIE je celosvětová soutěž efektivity reklamy a komunikace, jejíž národní variantu organizuje Asociace komunikačních agentur (AKA).

Z celkem 72 přihlášených projektů postoupilo do dalšího kola 43 kampaní, které v měřitelných parametrech prokázaly největší dopad. Odborná porota složená ze zástupců zadavatelů a marketingových a výzkumných agentur posuzovala přihlášky ve dvou krocích. V předkole experti na výzkum trhu posoudili průkaznost poskytnutých informací, následně 23 porotců rozhodlo po vzájemné diskusi o složení tzv. short listu. Celkem se do finálního boje o cenné kovy kvalifikovalo 18 přihlašovatelů z řad agentur i zadavatelů. Největší počet nadějí na ocenění mají agentury Ogilvy (10) a McCann (8).

Efektivita na prvním místě

Letos jsme opravdu nevěděli, jak to dopadne. Přesto je počet přihlášek historicky druhý nejvyšší. Snad to dokládá fakt, že v ekonomicky obtížné době je efektivita vynaložených prostředků zcela zásadní,“ komentuje výkonný ředitel AKA Marek Hlavica.

EFFIE je celosvětově nejširší a nejprestižnější platformou pro posuzování a rozvoj efektivity komunikace. Proto se v jednotlivých ročnících otevírá přihlašovatelům z  dalších oborů. Novinkou letošního roku je například kategorie Public Relations, připravená ve spolupráci s APRA (Asociace PR agentur). Celkem tak bylo možné se přihlašovat do 14 klasických a oborových kategorií. Porota rozhodla, že ve dvou z nich letos ceny uděleny nebudou.

Dlouhodobé budování značky

Největší počet přihlášek se sešel v kategorii Dlouhodobé budování značky. „Těší mne vysoký počet velmi kvalitních přihlášek v této kategorii. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že právě promyšlená, dlouhodobá spolupráce zadavatele s agenturou přináší ty nejlepší výsledky. Konzistentní přístup pro budování značky se prostě vyplácí,“ komentuje Roman Trzaskalik, marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje.

Také kategorie Malý rozpočet byla hojně zastoupená. „Nízkonákladové projekty rozhodně nepostrádají originalitu a efektivitu, o kterou jde zejména. S kvalitními přihláškami jsme se ale i letos setkali v naprosté většině kategorií,“ komentuje Tomáš Hynčica, Business & Research Director, Nielsen Admosphere.

S tím souhlasí i Hana Kloučková, Owner & Innovation Scout, Confess Research: Jsem příjemně překvapena kvalitou přihlášek, které se v letošním ročníku EFFIE sešly. Stále platí, že přihláška by měla být přehledná, s jasně formulovaným cílem i strategií a samozřejmě nesmí chybět data, ideálně z oblasti prodeje, podílu na trhu nebo dopadu na značku, která úspěch kampaně potvrzují.“

O slavnostním předávání cen plánovaným na 4. listopadu bude s ohledem na omezení vyvolaná pandemií rozhodnuto v nejbližších dnech.

Co je EFFIE?

EFFIE je zkratka slova Effectiveness (efektivita) a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. Ve dvoukolovém rozhodování porota posuzuje měřitelné a prokazatelné výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí účinnost kampaní v poměru k vynaloženým prostředkům. Kreativita, k níž se přihlíží ve druhém kole hodnocení, je zde chápána v širším slova smyslu: jako inspirativnost strategického řešení a nápaditost komunikačního mixu i jako účelnost a cílevědomost, s nimiž ztvárnění kampaně slouží zvolené strategii.

EFFIE překračuje hranice reklamy a tradičních médií, protože moderní marketing kombinuje různé komunikační disciplíny a využívá nová média. EFFIE se koná ve více než třiceti vyspělých zemích světa a má i dva nadnárodní formáty: Euro Effie, evropskou soutěž o nejefektivnější kampaň, kde podmínkou účasti je úspěšné využití alespoň ve dvou zemích starého kontinentu, a Global Effie, kde je podmínkou využití aspoň v šesti zemích světa. V České republice je soutěž pořádána od roku 1997. Ročník 2020 probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Hospodářské komory ČR.

Více informací naleznete na stránkách www.effie.cz

CategoriesNezařazené