Koncept andělského investování není v Česku příliš známý. V čem spočívá? Investor jako fyzická osoba investuje do startupu napřímo. Kupuje si podíl. Poskytuje nejen kapitál, ale i své zkušenosti a kontakty. Jakožto alternativní způsob investování se to andělské však řadí k těm rizikovějším. Jak se ale ukazuje, čeští investoři jsou v této branži až nad očekávání úspěšní. A současné krizové období na tom moc nezměnilo. 

Když se podíváme zpátky do historie, úspěšné startupy vznikly v době krize, například Facebook nebo Alibaba. Podporou inovací je totiž podporována zároveň i budoucnost. „Věřím, že právě toto dodá kuráž těm, kteří o startupovém investování uvažují. Andělským investorem se může stát každý. Pokud nevíte, jak na to, ideální je být součástí nějakého klubu,“ říká Petr Šíma, zakladatel sítě andělských investorů Depo Angels, která hledá kvalitní projekty, koinvestory a podporu.

Investorem na zkoušku

Jak to v „angel networku“ funguje? Hlavním cílem je zjednodušení investičního procesu od začátku do konce. „Pro členy vyhledáváme projekty z celé Evropy, analyzujeme, předvybíráme, organizujeme akce, kde se mohou startupy prezentovat, konzultujeme, hledáme vhodné koinvestory a poskytujeme poradenství v oblasti práva a M&A. Pokud k tomu investor přidá své znalosti a kontakty, výrazně může startupu urychlit těžké začátky a zvýšit šanci na úspěch,“ vysvětluje Šíma. Jak dál ze své zkušenosti říká, jsou „angel investoři, kteří se naplno věnují svému portfoliu, nicméně je mnoho podnikatelů a C-level manažerů, kteří si to chtějí vyzkoušet a zjistit, jak to funguje. V takovém případě doporučuji fond Grouport, který funguje na principu angažovaného investování.

Proč nyní podporovat startupy

Kvůli koronavirové pandemii, kterou na vlastní kůži zažívá takřka celý svět, se rok 2020 rýsuje jako jeden z ekonomicky nejtěžších za dlouhé dekády. Doslovné uzavření celých sektorů ekonomiky se bezpochyby  odrazí v životaschopnosti mnoha podniků.  Ty malé a středně velké jsou obzvláště náchylné k výpadkům poptávky.

Proč se starat o mladé firmy? Nejnovější studie potvrzují, že to jsou právě startupy a mladé podniky, které jsou nepostradatelné z hlediska budoucího ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti. Propady v jejich počtech jsou spojeny s dlouhodobými  poklesy agregátní zaměstnanosti a nižším tempem  růstu reálného HDP. Jak je to ale možné, když startupy třeba ve Spojených státech zaměstnávají asi jen tři procenta pracovní síly? Za odpovědí na tuto otázku stojí dva hlavní důvody. První je, že startupy a mladé firmy jsou téměř výhradním zdrojem nově vytvořených pracovních míst. Přestože firmy mladší pěti let zaměstnávají „jen“ patnáct procent pracovní síly, v čistém přírůstku stojí za třemi čtvrtinami všech  nově vytvořených pracovních míst. Pokud  ekonomika utrpí ránu v podobě propadu  počtu nových firem, v podstatě se tím zastaví motor růstu zaměstnanosti, a tím se oslabí schopnost dostat se – co se týče nezaměstnanosti – rychleji z ekonomické krize. Druhým, méně zjevným důvodem je fakt, že startupy vstupující na trh během recese, mají v průměru nižší růstový potenciál. To znamená, že i když se takovéto  firmy dožijí „normálních časů“, zůstanou relativně menší než podobné firmy, které vstoupily na trh v obdobích ekonomického boomu.

Dá se očekávat, že ročník firem 2020 (a jejich mladí sourozenci) bude slabší jak co do počtu firem, tak co do počtu pracovníků, které tyto firmy v budoucnosti zaměstnají.

Výrazně negativně se důsledky nákazy projevují hlavně v oblasti cestování, protože to bylo úplně přerušeno a jen tak se nevzpamatuje. Startupy zaměřené na tuto oblast mají dost smůlu, více než 90 procent jejich byznysu najednou zmizelo.

Pro budoucnost

Momentálně nevypadá svět z pohledu mladých firem příliš růžově. Bohužel se spolu s nimi v následujících letech poveze i zbytek ekonomiky. Relativně krátké výpadky v počtu a výkonnosti mladých firem mají rozsáhlé a dlouhodobé makroekonomické dopady. Ale ne vše je ztraceno. Mladé firmy vykazují velkou citlivost na ekonomické výkyvy, a tak je možné, že budou i značně citlivě reagovat na možné vládní pobídky a výpomoc. Tím by se dal zbrzdit jejich propad a následně zlepšit výhled do následujících let. Jistým příslibem je, že česká vláda loni představila novou inovační strategii „Country for Future“, která je mimo jiné zaměřena i na podporu inovativních startupů. Nicméně plošná hospodářská opatření v období pandemie nejen v Česku nejsou na startupy patřičně zaměřena. Většina opatření počítá s tím, že daná firma na trhu působila již v minulých letech. Tímto jsou startupy automaticky znevýhodněny. Stejně jsou na tom i firmy, které se teprve chystaly na trh vstoupit. Vhodně koncipovaná podpora velkých etablovaných podniků, které zaměstnávají velkou část pracovní síly, je jistě namístě. Ale tyto firmy mají více možností krizi přežít a rychle se z ní oklepat. Vlády by však měly podporovat i mladé firmy, které se nacházejí v kritické fázi svého vývoje a které představují ekonomickou budoucnost země.

Nejlepší čas na investice

Pokud jste někdy uvažovali o investici do startupů, tak teď je ta pravá chvíle. Lepší dlouho nebyla. Jistě, je to riziková investice a jako k  takové je nutné k  ní přistupovat. Ale dnes není o nic víc riziková než kdykoli jindy. Možná naopak. Přišla hrozba a situace, kterou si jen málokdo dokázal představit. Teď jsme zase o něco chytřejší a příště budeme připraveni. „Angel investice“ je vždy dlouhodobá, krize jsou součástí života startupů. Takže proč právě teď?

Valuace a očekávaná prosperita startupů jsou menší. S méně penězi máte šanci si udělat větší portfolio nebo získat větší podíl. Od roku 2008 valuace jenom rostly, hlavně ve Spojených státech. Dostaly se na takovou úroveň, že bylo těžké si představit opravdu vynosné „angel investice“. Dnes se asi vrátí tam, kde byly. Investor připravený na sebe vzít větší riziko má zase významnou roli a zase bude mít šanci dosáhnout velkých zisků.

Je méně investorů připravených ihned investovat. Tedy určitě méně než před pár týdny. Tak je možné se dostat k  investicím, které by si pro sebe nechali ti zavedení. Udělat si jméno jako spolehlivý investor trvá docela dlouho. Dnes se ta doba výrazně zkrátila a i bez renomé zkušeného investora můžete mít přístup ke kvalitním projektům.

Většina startupů v  rané fázi pracuje na produktu nebo obchodním modelu. To znamená, že jak produkt, tak obchodní model dokážou poměrně rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám. Mnohem lépe než zavedené firmy nebo startupy už více rozjeté. A načasování je vlastně ideální – v  době, kdy je trh dole, pracují na sobě, neočekávají se od nich významné výnosy. Až zas přijde růstová fáze, budou připraveny na expanzi.

Investice do seed fáze je u většiny startupů poměrně malá. Zvláště v této době, kdy není nutné masivně investovat do rychlého růstu, kdy se investuje do produktu. Navíc se dá očekávat, že náklady klesnou. Investice ideální pro začínajícího investora. Ideálně při spojení několika investorů.

Teď je ta nejlepší doba na navázání dobrých vztahů. Jak se zakladateli startupu, tak spoluinvestory. Ve špatných časech se všechny vztahy prověří, pokud ve špatných časech začínáte, už to může být jen lepší. A každý rozumný zakladatel si váží investorů, kteří mu dali důvěru, když na tom nebyl nejlíp.

Velké množství úspěšných startupů a investorů začínalo právě v  době krize. I Kiwi bylo založeno v době hluboké recese.

Covid-19 ovlivnil úplně všechno

„Musíte co nejvíc mluvit a komunikovat se svými zákazníky a minimálně ve stejné míře oslovovat ty nové. Na základě jejich reakcí a odezvy pak musíte svůj byznys rozvíjet,“ říká americký investor do startupů, business angel a také mentor Marvin Liao. Ten byl jednou z hlavních zahraničních hvězd Startup World Cup & Summitu. „Poslední půlrok existence covidu-19 ovlivňuje všechno, ať už to je spotřební chování lidí, nebo pracovní návyky i podnikání, které se velmi změnily. Jaké jsou současné aktuální trendy ve světě startupů? Nedokážu postihnout celý svět, ale pokud budu hovořit o sektorech, kterým se věnuji, tak musím říci, že řada startupů využívá současné situace ve svůj prospěch. Abych byl konkrétní, mám na mysli především oblast vzdělávání nebo oblast zdravotnických technologií. O ně ještě donedávna nebyl příliš zájem, nicméně současná situace je vytáhla do popředí. V oblasti péče o zdraví vidím spoustu příležitostí a tento sektor prochází nyní obrovským a rychlým vývojem. Výrazným trendem je telemedicína, která zřejmě nebude jen dočasnou záležitostí. Z mého pohledu na americký trh je vidět velký rozmach v oblasti péče o duševní zdraví a psychologie. Sice zde byl dlouhodobý pomalý růst, ale pandemická situace se pro tuto oblast stala velkým hybatelem. Telemedicína v souvislosti s psychologií, třeba s terapiemi, se stává čím dál běžnější.

Obecně pak musím říci, že nejen tento sektor, ale skoro všechny procházejí masivní digitalizací. Velký posun je vidět u vývoje podnikových softwarů, což je ale také důsledek současné situace ve světě. Hodně byznysu probíhá na dálku, zaměstnanci pracují na home officu. 

Důležitým aspektem podnikání v dnešní době je vnímat změny zákaznického chování. Co ještě nebylo jasné před pěti až šesti měsíci, je nyní jasnější. Můj tip pro startup ve vztahu k zákaznickému chování je, aby uměl rozlišovat, co se bude měnit a vyvíjet z dlouhodobého hlediska, a pochopit, co musí změnit, aby z krátkodobého hlediska obstál. Vezměme si například cestování, u něhož lze čekat, že příští dva až tři roky bude tato oblast mrtvá, ale jakmile překonáme covidovou situaci, bude cestování zase fungovat. Je třeba se dívat dopředu, jak bude svět vypadat po překonání pandemie v horizontu pěti let a dál. 

A které sektory se budou podle mého názoru v příštích třech až pěti letech vyvíjet rychleji? Věřím rozvoji podnikového softwaru, všemu, co bude pomáhat rozvoji digitalizace procesů malých a středních firem i velkých společností. Tyto věci jsou již v běhu, ale vše půjde ještě rychleji. To, co dříve trvalo deset patnáct let, nyní bude trvat tři čtyři roky. Myslím, že i v oblastech jako automatizace, strojové učení, robotizace půjde vývoj daleko rychleji než doposud. Biotechnologie bude také oblastí s velkým potenciálem, která navíc přitahuje investory z řad velkých fondů, akademické i podnikové sféry. To je jen pár příkladů oblastí, které považuji za nejslibnější.“

připravil JAN ZOUBEK

CategoriesNezařazené