B

BVLGARI a organizace Save The Children oslavují svátek matek a posilují svůj společný odkaz

Pro matku neexistuje důležitější poslání než chránit své dítě a zajistit mu tu nejlepší budoucnost. Je to úkol na celý život, který zkomplikovala aktuální situace související s vypuknutím globální pandemie v roce 2020.

Krize spojená s onemocněním COVID-19 má výrazný dopad na děti, rodiny, komunity a společnosti po celém světě. Koronavirus obrátil život dětí vzhůru nohama: děti po celém světě zasáhly nejrůznější problémy v podobě uzavření škol s potenciálním rizikem úplného ukončení vzdělání, přetíženého zdravotnictví, ztráty obživy či omezení přístupu k dostatečné výživě. 

Vzhledem k nezanedbatelným následkům, které COVID-19 zanechal na dětských životech, si značka Bvlgari a organizace Save the Children víc než kdy dřív uvědomují, jak je důležité chránit tuto generaci – a dát jí šanci na šťastný život a lepší budoucnost.

#PROTECTAGENERATION představuje jejich společnou odpověď tváří v tvář možné intergenerační katastrofě. Reprezentuje přístup, který navazuje na 12 let trvající spolupráci v klíčových oblastech, jimiž jsou vzdělání, boj proti chudobě, podpora mladýchpomoc v nouzových situacích. Všechny aktivity musely být přizpůsobeny aktuální situaci, s cílem čelit negativním socio-ekonomickým dopadům pandemie a lépe celý koncept začlenit do globální strategie korporátní společenské zodpovědnosti značky Bvlgari. 

Díky úspěšnému globálnímu prodeji zakázkových šperků z kolekce Save the Children se dosud podařilo nashromáždit částku přesahující 1 milion dolarů. Peníze byly primárně použity na zajištění kvalitního vzdělání jako nezbytného předpokladu rozvoje. Mezi další klíčové oblasti intervencí patří podpora mladých, vzdělávání dospívajících v oblasti praktických dovedností spojených s hledáním zaměstnání a zajištěním obživy, pomoc v nejrůznějších krizích a boj proti chudobě prostřednictvím cílených komunitních programů. 

www.bulgari.com

CategoriesNezařazené