O

Opportunity Real Estate Fund vstupuje do další fáze

Investiční fond Opportunity Real Estate Fund určený kvalifikovaným investorům, který vznikl v rámci investiční a developerské skupiny Karlin Port Real Estate, vstupuje do další fáze svého působení.

Fond přivítal první investory a do podfondu Opportunity Real Estate Fund se již vkládají nemovitosti. Investoři mohou očekávat čistý výnos nejméně 8 % p.a. Záměrem je zhodnotit 80 milionů EUR soukromých investic v následujících 5 letech s významným navýšením tohoto objemu pomocí bankovních úvěrů.

Předsedou dozorčí rady Opportunity Real Estate Fund se stal významný český ekonom Jiří Schwarz. Do společnosti přináší expertní zkušenost založenou na propojení akademického působení s byznysem. Docent Schwarz je rektorem Anglo-American University v Praze a členem Vědecké rady Institut de Recherches Economiques et Fiscales (IREF) v Paříži. V letech 2009–2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V minulosti byl předsedou zahraniční komise Asociace investičních společností a fondů (AISF) a zastupoval ČR v Evropské federaci investičních společností a fondů (FEFSI) v Bruselu. Byl členem dozorčích rad mnoha akciových společností včetně banky, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Unikátní charakteristikou Jiřího Schwarze je propojení jeho akademického působení s hospodářskou praxí. Vedle vývoje ekonomického myšlení se Jiří Schwarz věnoval problematice ekonomické regulace a výkonnosti finančních a kapitálových trhů. Více informací najdete zde.

CategoriesNezařazené