K

Kulturní tip: Výstava českého umělce Matěje Janáka FALLEN

V pražském Kampusu Hybernská nyní můžete vidět díla progresivního českého umělce Matěje Janáka. Výstava FALLEN pod záštitou The Chemistry Gallery bude v prostorách vystavena až do 13. června. 

Výstava FALLEN odkrývá estetiku skrytou v chaosu a destrukci. Matěj Janák prostřednictvím svých děl zkoumá vyšší formy abstrakce, které se objevují v příbězích luxusních havarovaných automobilů a jejich proměny z obdivovaných symbolů síly a úspěchu na zlomené fragmenty svých dřívějších podob. Tento umělecký koncept se zakládá na záměrném vyhledávání a objevování abstraktních forem v nečekaných místech.

Matěj Janák zve na hlubokou reflexi nad přeměnou a proměnlivostí lidských snů a touhy po věcech, které se zdají být dosažitelné, ale v konečném důsledku se mohou stát předmětem tragédie a zmaru. Skrze rozbité automobily a jejich symbolický význam vyvolává hluboké úvahy o povaze lidských snů, o křehkosti a proměnlivosti našich tužeb a o významu materiálu a objektů v našich životech. Matěj Janák nám předkládá paralelu mezi lidskými aspiracemi a jejich neuchopitelností a také křehkostí a nevyhnutelností lidské existence.

Death Is Overrated

V uměleckém vyjádření nalézáme silné paralely mezi životem a smrtí. Automobil, který je zpočátku vnímán jako užitečný prostředek usnadňující denní život se postupně proměňuje v předmět touhy, který symbolizuje rychlost a dynamiku lidské existence. Skrze zobrazení fyzických pomníků, které jsou doplněny o estetické prvky, je představena přeměna objektů z funkčních entit na symbolické památníky. Tyto objekty získávají novou identitu a hodnotu, které jsou deformovány událostmi a okolnostmi.

Výraz destrukce a znovuzrození je přítomné v každém okamžiku naší existence. Umělecká technika se pohybuje na pomezí reality a imaginárního světa. Airbrush, podmalba, broušení a lazury přináší do jeho děl prvky realismu, které jsou zároveň zkreslené a propojené se zpracováním digitálního obsahu. Monochromatické malby jsou doplněny o segmenty s reflexí na materiálovou podstatu. Instalace umožňuje proniknout do imaginárního světa, kde reálné postavy a události vstupují do dialogu s našimi vlastními představami.

This slideshow requires JavaScript.

Foto: Roman Nguyen
CategoriesNezařazené