A

Art tip: Výstava Nymphae Perspicuae od Martina Krajce

Martin Krajc uvádí již potřetí v DSC Gallery svou samostatnou výstavu s názvem Nymphae Perspicuae a představuje tak své poslední práce. Krajc se inspiruje v architektuře, filmu a módní fotografii. V jeho obrazech se prolínají pohledy do interiérů známých staveb modernistické architektury s důrazem na detaily ikonického designu. Jak ale napovídá už název výstavy, hlavní pozornost je nyní na ženské figuře. Výstava probíhá od 18. 7. do 29. 8. 2023.

 

Během uplynulých let se projevila mnohovrstevnatost Krajcova malířského přístupu, objasňující základní výrazové prostředky přecházející od kresby k malbě, od promyšleného tahu štětcem po spontánní vylití barvy, jejíž dopad na plátno nelze řídit. Vychází z kresby, která poskytuje základní kompoziční prostorový návrh určující hlavně obrysy těl a předmětů, které jsou překryté barevnými vrstvami. Příběh svojí práce v minulém roce Krajc představil pod názvem „Pět forem“, který stručně objasňuje základní vrstvy jeho malířského přístupu: kresbu, lazuru, detail, gesto a lití. Poukazuje na postupně prolínající, na sebe kladené roviny posledních prací, kde se jednotlivé vrstvy pozvolna prolínají.

V Krajcově přístupu se prolíná několik žánrů současně: architektura, portrét a zátiší. Vzájemné propojení architektonických a figurálních předloh, představuje syntézu, připomínající mentální koláž, sloučenou ze zdrojů vlastního vědomí. Jeho zájem o mnoho let předešel současnou vlnu, ve které se modernistické stavby uplatňují jako pozadí pro nejrůznější filmy a romány. Jeho obrazy ale zaznamenávají tzv. bezčasí, ideově zasněné někde na kalifornském pobřeží, kde gesta dívek plné svádění a vlastní sklíčenosti. „V místech ztrácejícího se obzoru, v oblastech zlomu nebe a země se vynořují přízračné nymfy, bytosti, nacházející se mezi božským a lidským. Sporé údaje uvádějí, že nymfy nejsou nesmrtelné jako bohové, ačkoli jsou božského původu, a že jsou nebezpečné smrtelníkům. Jejich kouzlo je podmanivé tak, že se lidé přestávají ovládat a ocitají se na pokraji stavu, označovaného jako nymfolepsie, zmiňovaného Nabokovem v Lolitě, knize, jež před lety byla Martinu Krajcovi blízká. Odezva svůdných nymf naplnila i jeho poslední obrazy,“ popisuje kurátor výstavy Karel Srp.

Výstava nejnovějších obrazů Martina Krajce, pojmenovaná Nymphae perspicue přináší jeho dosud nejkomplexnější, syntetickou a nadčasovou malířskou vizi. Tvorba Martina Krajce se dá hodnotit jako zcela jedinečná ve zpracování tématu ženské figurace. Autor má za sebou významnou kariéru, kterou stvrdil například aukční výsledek vydraženého díla Blue Drink (2021) v aukčním domu Sotheby’s, kde vydražená cena dosáhla úspěšných 7.606 EUR. Dsc Gallery také s Krajcem produkovala katalog k výstavě Immersion, která proběhla minulý rok ve slovenské Danubianě.

CategoriesNezařazené