M

Miloš Vančura: Na trhu je teď tolik příležitostí, že si můžeme vybírat

Zatímco na trzích vládne nejistota, investiční fond Czech Capital Fund Sicav (CCFS) hlásí za minulý rok rekordní výsledky. Jak se mu daří růst uprostřed světových krizí? A jaké příležitosti by si investoři neměli nechat ujít? I na to jsme se zeptali zakladatele fondu CCFS Miloše Vančury.

Začněme možná malým ohlédnutím. Loňský rok i počátek letošního byly obdobím řady krizí. Jak se to dotknulo vašeho fondu?

Pro nás to vlastně nebylo vůbec špatné období. Pro byznysový model našeho fondu totiž více krizí znamená i více příležitostí. Ty se nyní otevírají v řadě oblastí a s trochou nadsázky si teď můžeme mnohem více vybírat, kam investujeme své kapacity a kapitál.

 

Takže jste nemuseli nic měnit?

 

Ale ano. Reagovat na změnu tržního prostředí jsme museli. Náš nemovitostní podfond například už v loňském roce zahájili prodej rezidenčních projektů. Včas tak získal kapitál, který nyní můžeme využít k jiným investicím, které mají vyšší výnosový potenciál. Také jsme v půjčkovém podfondu Mezanin přešli z fixních sazeb na pohyblivé, aby naši investoři mohli těžit z růstu úrokových sazeb.

 

Mluvíte o nových příležitostech, které krize přinesly. Jaké to tedy jsou?

Na realitním trhu jsou to právě pohledávky kryté nemovitostmi, které začal chrlit bankovní sektor. Před krizemi se to prakticky nedělo. Jejich prostřednictvím lze například získat atraktivní nemovitosti za ceny hluboko pod tržní hodnotou nebo je využít ke vstupu do upadajícího podniku a profitovat z jeho záchrany. Právě ozdravování podniků se silnými příběhy a zajímavými produkty je naše dlouhodobá specializace. V současné době můžeme vidět, že se do problémů v důsledku krizí dostala řada zajímavých firem, pro které je nyní záchranný ekosystém našeho našeho fondu cestou, jak se znovu nastartovat k růstu.

 

Jak se rozhodujete, které podniky váš fond podpoří?

Máme pevně stanovená kritéria pro výběr investičních příležitostí. Díváme se na historii společnosti, její potenciál pro růst, tržní pozici a samozřejmě také na finanční zdraví. Kromě toho také hledáme možnosti, kde můžeme nabídnout další přidanou hodnotu, ať už prostřednictvím našeho know-how, sítě kontaktů, nebo synergií s jinými společnostmi v našem portfoliu.

Které společnosti se vám podařilo takto ozdravit?

Nedávným příkladem může být třeba tradiční český výrobce kotlů a dřevoobráběcích strojů Rojek. Ten vstupoval před dvěma lety do našeho fondu v dost špatné kondici. Za velmi krátkou dobu se ale podařila jeho restrukturalizace, podnik opustil insolvenci a nyní se těší velké poptávce po svých produktech. Investoři, kteří do jeho záchrany prostřednictvím našeho podfondu Restart investovali, se tak mohli těšit z ročního výnosu přes 220 %. A jelikož jsou naše podfondy vzájemně propojeny, promítl se tento úspěch i do výnosů investorů v ostatních podfondech.

 

Jak funguje tento ekosystém podfondů?

 

Podniky, které vstoupí do podfondu Czech Capital Restart Subfund, mohou kromě našeho krizového managementu například využít i financování z našeho půjčkového podfondu Czech Capital PE Mezanin Subfund. Dostanou se tak k prostředkům, které by jim jinak často banky nepůjčily. Mezaninu pak plynou úroky. Ale nejen ty – držitelé VIP akcií Mezaninu mají nárok také na podíl ze zisku budoucího prodeje takového úspěšně ozdraveného podniku. Nemovitosti dané firmy pak putují pod správu specializovaného realitního podfondu.

 

Plánujete počet podfondů i nadále rozšiřovat?

Ano, a poměrně výrazně. Právě jsou v přípravě hned čtyři nové podfondy zaměřené na různé sektory. Konkrétně se jedná o distribuci, development, food industry a pak fond zaměřený na české strojírenské podniky.

 

Jakou přidanou hodnotu takové podfondy nabízejí?

Zaměření si nevybíráme samozřejmě náhodně, vychází z našich zkušeností a know-how. Například v rámci distribučního podfondu jsme schopni rychle nabídnout produkty zapojených značek hned na pět evropských trhů a pomoci s expanzí i dál. Ozdravovaná společnost tak bude moci těžit nejen z efektivnějšího nastavení řízení a financování, ale rovnou jí pomůžeme i s prodejem. Skvěle se to doplňuje.

 

Nemají ale nyní lidé strach investovat?

 

Samozřejmě cítíme, že řada investorů má v současnosti určité obavy vzhledem k mezinárodní situaci a výkyvům trhů. Snažíme se jim však vysvětlit, že je to úplně naopak. Že právě teď je nejlepší čas, kdy mohou položit základy opravdu mimořádných budoucích zisků.

CategoriesNezařazené

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Menu