I

Investování do nemovitostí se stává standardem

Advokát Jan Holásek před více než třemi lety odešel z největší advokátní kanceláře v Česku Havel, Holásek & Partners a vrhl se na podnikání v oboru investic do nemovitostí.

Myslí si, že investice do nemovitostí mají velký potenciál. „Dnes už se stává běžným standardem, že lidé investují do nemovitostí v rámci diverzifikace investování volných finančních prostředků,“ potvrzuje.

Některé projekty, na kterých Holásek a jeho partneři pracují, jsou v Česku úplně první svého druhu. Každý je jiného charakteru, a tak v nich najde svou vlastní investiční příležitost každý, kdo má o investování do nemovitostí zájem. Kromě investičního a právního byznysu se Jan Holásek věnuje také filantropii, kterou nejraději propojuje se svým zájmem o veřejný prostor a architekturu.

Máte různé pracovní aktivity. Čemu se nyní nejvíce věnujete?

V posledních letech jsem se s partnery věnoval zejména projektům, které se zaměřují na investování do nemovitostí. Práce na každém takovém projektu je vždy trochu odlišná, věnovali jsme se jak fondům, investičním projektům komplexní povahy, které investují do velkých objektů, jako jsou například průmyslové parky, tak i privátním investicím do rozsahem menších, ale zajímavých projektů. Často jsme se zaměřovali na investiční projekty, které jsou v investičním prostředí nové, a ještě nejsou úplně známé.

Věnujete se nadále právnímu poradenství?

Ano, na většině projektů, na kterých pracuji, se věnují právním otázkám. Vedle toho poskytujeme společně s mým právním týmem právní poradenství s přesahem do nemovitostních investic mým dlouhodobým klientům a obchodním partnerům.

Co si může člověk představit, když se mluví o investování do nemovitostních fondů?

Takové projekty nabízejí investování zpravidla kvalifikovaným investorům, tedy investorům, kteří jsou schopní investovat vyšší částky, zpravidla jeden mil. Kč a více. Příkladem bych mohl uvést svůj první velký investiční projekt, fond průmyslových nemovitostí Accolade, na kterém jsem měl s partnery možnost pracovat. Fond Accolade se věnuje investování do průmyslových nemovitostí, které jsou dlouhodobě pronajaty třetím společnostem – nájemcům. Zhodnocení investovaných prostředků dosahované fondem se pohybuje nad 7 % ročně, v některých obdobích až na úrovni 10 % ročně. Takové zhodnocení není v oblasti investování do nemovitostí obvyklé a pro investory je proto velmi zajímavé.

Jak se na Accolade podílíte vy?

Před několika lety jsem se podílel na založení a byl jsem jedním z prvních investorů. Od té doby se fond opravdu velmi rozrostl.

Necítíte od veřejnosti určitou nevoli vůči výstavbě průmyslových parků?

Fond průmyslových nemovitostí Accolade investuje do již postavených a pronajatých průmyslových parků a jako takový se tedy nezabývá přípravou průmyslových parků. Jejich existence či umístění je samozřejmě o úhlu pohledu. Je nepochybné, že výstavbou průmyslové nemovitosti umožníte příchod zahraniční nebo české výrobní či obchodní společnosti, která vytváří podnikatelskou aktivitu, nová pracovní místa a přináší kapitál.  Na druhé straně je pravda, že velké průmyslové nemovitosti zastavují plochu a zabírají půdu nebo že mohou vznikat nevzhledné objekty na místech, kam se nehodí. Já si myslím, že je potřeba hledat kompromis. Je přirozené, že u dálnic a velkých křižovatek tyto stavby vznikaly, vznikají a vznikat budou dál. Jejich umístění je však třeba posuzovat citlivě. Česká republika je v centru Evropy a logisticky je velmi důležitým uzlem, takže je přirozené, že průmyslových nemovitostí tu bude vznikat dost.

Mluvil jste o dalším fondovém investičním projektu…

Tímto projektem je první fond svého druhu v Česku – Fond českého bydlení, který byl založen minulý rok. I do tohoto projektu mohou investovat tzv. kvalifikovaní investoři, v tomto konkrétním případě musí investovat alespoň jeden milion korun. Na Fondu českého bydlení spolupracuji s kolegy, kteří se zaměřují na problematiku investování a správy bytů, zejména pak v regionech. I fond jako takový se zaměřuje na investice do bytových portfolií v regionech a jejich správu. Důvodem, proč se fond zaměřuje především na regiony, je dosahované výnosové procento, je zde vyšší než v Praze.

Na jaké investory se Fond českého bydlení zaměřuje?

Jako v případě jiných nemovitostních fondů jde především o investory, kteří chtějí pasivně investovat. Zpravidla mají vlastní podnikatelské či jiné pracovní aktivity, ze kterých pokryjí všechny své výdaje, a zbývá jim obnos, který chtějí někam vložit. Často je také láká investice do nemovitostí, ale už nechtějí mít starosti a práci, která je spjata s tím, když pronajímáte byty. U nemovitostního fondu investor investuje své prostředky a pak jen dostává zprávy o tom, jak se mu investice zhodnocuje, jinak se o ni nemusí vůbec starat, což je samozřejmě mnohem pohodlnější než mít nakoupených několik bytů, u kterých se musíte věnovat jejich správě, opravám, komunikaci s nájemníky a podobným záležitostem.

Nebojí se Češi investovat?

Domnívám se, že ne. Bylo tu období nedůvěry kvůli kuponové privatizaci, ale řekl bych, že situace se mění. Češi si obecně zvykli více investovat. Souvisí to také s tím, že fondy přináší zajímavé zhodnocení. To se u fondů, o kterých jsem hovořil, pohybuje na úrovni 5–10 %, což je velmi zajímavé číslo na to, že se jedná o pasivní investice. Důvěru Čechů v investování také posiluje fakt, že jsme v posledních letech zažili období ekonomického růstu a nahromadilo se zde poměrně velké množství finančních prostředků, takže tu byl zájem investovat. Investování se dnes stává již běžným standardem.

Podle čeho se investoři rozhodují, do jaké investice stojí za to jít?

Každá investice má své charakteristiky. To, zda se investor rozhodne pro některou z investičních příležitostí, závisí především na charakteru a bezpečnosti investice, důvěře, ale rovněž emoci investora, zda se mu projekt líbí či nikoliv, a samozřejmě na dosahovaném zhodnocení. Velmi důležitým parametrem pro rozhodování o investování rovněž je, jak dlouho musí ve fondu vložené finanční prostředky zůstat. Nemovitostní fondy to mají nastavené tak, že investor může o vyplacení investice a jejího zhodnocení požádat až za několik let. To znamená, že celá řada investorů si objem finančních prostředků pro investování logicky diverzifikuje podle doby, za jakou jim bude investovaná částka a zhodnocená investice vyplacena. Investoři si tak z různých investic často poskládají portfolio, ze kterého mohou vystupovat v různých časových momentech a zajistí si tak časově rozložený tok finančních prostředků. Tento aspekt samozřejmě hraje při rozhodování o výběru investiční příležitosti velkou roli.

Existuje v Česku nějaký nemovitostní investiční projekt, do kterého by mohli investovat lidé, kteří si nemohou dovolit vložit milion a více korun?

Ano, existuje tu celá řada tzv. retailových investičních fondů. Co se týká mých aktivit, podílel jsem se vedle Accolade a Fondu českého bydlení také na třetím nemovitostním investičním projektu – první nemovitostní crowdfundingové platformě Upvest. Ten se od předchozích dvou odlišuje v tom, že se nejedná o fond, ale o fintechovou platformu, prostřednictvím které nemusí investovat jen kvalifikovaní investoři. Minimální výše investice do projektů umístěných na platformě Upvest činí 5000 korun, což otevírá možnost investovat opravdu široké veřejnosti.

Jak Upvest funguje?

Upvest umístí na internetovou platformu investiční příležitost, do které může veřejnost investovat – jde tedy o crowdfunding. Získané prostředky od investorů potom poskytuje za stanovených podmínek developerům na jejich nemovitostní projekty. Na základě úroků z těchto půjček se roční výnos investorů pohybuje zpravidla mezi pěti a šesti procenty ročně. Investoři mají vždy k dispozici informace o tom, do jakého konkrétního developerského projektu investují, a jeho analýzu, jak projekt postupuje a jak se jim peníze zhodnocují.

Vy se věnujete i filantropii. Které organizace podporujete?

Velmi blízko je mi jednak stylem, jakým pracuje, a jednak i obsahově Nadace Via. Podporuje zejména komunitní projekty, které mají dopad i do veřejného prostoru a komunit. Vedle Nadace Via podporuji také neziskové projekty, ve kterých mám i sám osobní účast. Jedním z nich je festival pouličních soch Sculpture Line, který přináší do ulic našich měst sochy a kultivuje veřejný prostor. Dále jsem měl možnost stát se partnerem neziskového projektu Eticia 21, který se věnuje analýze a zkoumání občanských hodnot a jejž jsem finančně podpořil. Filantropii se rovněž věnuji v rámci Rotary klubu, který jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni sdružuje podnikatele, ale i další profese se zájmem o filantropické a charitativní aktivity. Byl bych také velmi rád, kdyby se naskytla možnost podpořit nebo nastartovat nějaký projekt v mém rodném městě Hradci Králové.

Advokát Jan Holásek se v současné době věnuje investicím, v nichž viděl vždy velký potenciál. Podílí se na několika projektech, které jsou v Česku první svého druhu.

 

CategoriesNezařazené