Z

Zaostřeno na Lékařský dům v Mezibranské

Lékařský dům v Mezibranské, který roku 1994 založila MUDr. Dana Jenšovská, nabízí širokou škálu odborných služeb.

A to včetně očního lékařství a patří mezi nejvýznamnější a nejvyhledávanější soukromá zdravotnická zařízení tohoto typu.

Zkušení odborníci působící v Lé­kařském domě v Mezi­bran­ské (LDM) si už více než 25 let zakládají na profesionálním, diskrétním a komplexním přístupu ke zdraví svých klientů. Díky tomu mohou všem příchozím nabídnout ucelený program zdravotní péče, který bude klientovi vyhovovat jak z hlediska pracovního, tak životního stylu. Výhodou LDM je i to, že má smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami a spolupracuje hned s několika nemocnicemi a speciálními zdravotnickými zařízeními. Proto je možné se sem obrátit nejen kvůli základní preventivní péči, ale i té nadstandardní, již vyžadují nároční manažeři zastávající vysoké pozice.

Nejvyhledávanějším odborníkem LDM je specialista na oční lékařství doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc., jenž má za sebou dvacet let chirurgické praxe a v současnosti je emeritním přednostou oční kliniky Fakultní nemocnice v Motole a docentem oční kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Kromě konzultací a léčby běžných očních onemocnění vykonává MUDr. Korynta chirurgické zákroky včetně operací šedého a zeleného zákalu s implantací nitroočních čoček, operací předního segmentu oka a rohovky, drobných plastických výkonů i laserových korekcí brýlových vad, při kterých je předchozí vyšetření a porada s kvalitním odborníkem alfou i omegou celého výkonu.

Pro osoby, které z nějakého důvodu nemohou laserovou korekci zraku absolvovat, a zároveň se nechtějí vzdát svého aktivního životního stylu, LDM nabízí poradenství ohledně kontaktních čoček včetně aplikace za asistence místního oftalmologa. Ten klienta vyšetří a doporučí mu vhodný typ kontaktních čoček, od těch upravujících dalekozrakost a krátkozrakost přes čočky na astigmatismus až po čočky multifokální a barevné. Samozřejmostí jsou i pravidelné kontroly, při kterých oční lékař zjišťuje aktuální stav oka a posuzuje vhodnost nošených kontaktních čoček, aby nedocházelo ke zdravotním komplikacím, které u nositelů kontaktních čoček mohou nastat. Všechny kontroly jsou prováděny za pomoci nejmodernějšího vybavení. Nitrooční tlak je měřen za pomoci biorezonance a míru nutné brýlové korekce stanovuje velmi přesný přístroj Foropter.

Výhodou LDM je kromě strategického umí­stění v samotném centru Prahy i příjemné a přátelské prostředí, krátké objednací doby a excelentně vyškolený personál, na nějž jsou kladeny ty největší nároky, ať už z profesního, či lidského hlediska.

www.medicalcentre.cz

tip redakce…

Kromě očního lékařství na nejvyšší možné úrovni poskytuje Lékařský dům v Mezibranské i další zdravotnické služby, které zde vykonávají špičky ve svých oborech. Lze sem pravidelně docházet na preventivní prohlídky, očkování i konzultace ohledně životního stylu. Tím to ale nekončí, v LDM působí i specialisté ORL či interního lékařství, gynekologie, stomatologie či kožní problematiky. Je možné tu podstoupit vše od komplexního vyšetření až po EKG a léčbu hormonálních poruch, nechybí ani personál, jenž zajišťuje rehabilitace a kosmetickou péči. Široké spektrum nabízených služeb LDM završují pracovně lékařské služby, využívané renomovanými privátními společnostmi, ale i těmi nejvýznamnějšími státními institucemi.

Q&A

MUDr. Dana Jenšovská,

jednatelka společnosti, lékařka ORL

Čeho si na LDM nejvíce vážíte?

Nejvíc si vážím vzdělaných, vysoce profesionálních a loajálních kolegů a spolupracovníků. Bez jejich každodenního nasazení bychom v segmentu soukromého zdravotnictví neobstáli. Důkazem jsou naši dlouholetí obchodní partneři a pacienti, kteří přivádějí své rodinné příslušníky a dále nás doporučují svým známým.

Jaké služby v LDM vy sama využíváte a které byste lidem doporučila?

Já si pravidelně dopřávám manuální lymfatickou masáž. Všem, kteří jsou dlouhodobě vystaveni pracovnímu stresu nebo fyzické námaze, tuto masáž doporučuji. Je dobrá na regeneraci imunitního systému a pohybového ústrojí. Lymfatická masáž pomáhá odstranit toxické látky z těla, a tak se po ní člověk cítí velmi lehce a odpočatě. Také o sebe nechávám pečovat naši kosmetičku a využívám všechny služby, od základního čištění pleti po ošetření vrásek i radiofrekvenční aplikaci kyseliny hyaluronové. V LDM máme také k dispozici moderní přístroj Jett Plazma Lift, díky kterému lze dosáhnout velmi efektního peelingu, obnovy a celkového zpevnění tkáně. To ocení především ti, které trápí jizvičky a pigmentové skvrny v oblasti obličeje a dekoltu.

Jaké jsou podnikatelské plány LDM do budoucna?

Prostor LDM je limitován a já bych nerada upřednostnila kvantitu na úkor kvality poskytované péče, ale nadále budeme rozvíjet a inovovat naše služby. Budeme tedy do provozu implementovat nové technologické nástroje a usilovat o profesionální růst jak zdravotnického personálu, tak manažerů.

 

CategoriesNezařazené