Z

Zaostřeno na Program Health Plus

Na začátku příběhu byla idea přenést do ČR nový model zdravotní péče zvaný Concierge Medicine, který lidem nabídne služby osobních lékařů pro 21. století.

Po více než deseti letech pražská poliklinika Program Health Plus pečuje o zdraví několika tisíc klientů, jimž zajišťuje přímý přístup k celému spektru moderní medicíny.

Současná medicína nabízí obrovské možnosti, ale běžná lékařská péče naráží na limity. Lidé se setkávají s mnoha omezeními, dlouhým čekáním a přetíženými lékaři, kteří nemají příliš času poskytovat osobní péči. Pacienti jsou často jen pořadová čísla. Koordinace mezi lékaři vázne a je zanedbávána prevence, což má dopady na lidské zdraví.

Podobné problémy trápí všechny vyspělé země světa, proto v USA vznikla Concierge Medicine. Je založena na tom, že klientům zajišťuje služby osobního lékaře, který organizuje kvalitní a komplexní lékařskou péči. Osobní lékař má omezený počet klientů, proto může poskytovat vysoce nadstandardní služby zaměřené na jejich indivi­duální potřeby, najít vždy nejlepší řešení jejich zdravotních problémů a pomocí cílené prevence jim předcházet. Tento přístup je označován za lékařskou péči pro 21. století. Průkopníkem Concierge Medicine v ČR je zakladatel polikliniky Program Health Plus MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, který tento model ještě více rozvinul. Vytvořil privátní zdravotní systém, v jehož centru je tým osobních lékařů pro dospělé a pro děti, atestovaných internistů a pediatrů, obklopený širokým kolektivem více než padesáti specialistů všech klíčových lékařských oborů. Proto může poliklinika svým klientům zajišťovat přístup k celému spektru medicíny na jednom místě a bez čekání. Osobní lékaři koordinují péči se specialisty a organizují veškerou preventivní, diagnostickou i léčebnou péči dle aktuálního zdravotního stavu a potřeb klienta. Poliklinika využívá vyspělé technologie a zajišťuje klientům prvotřídní služby i vysoký komfort, který je ve státních zdravotnických zařízeních běžně nedostupný. Ovšem více než moderní technologie a nadstandardní služby klienti často oceňují to, že v rámci Concierge Medicine jim lékař poskytne vždy dostatek času, pozornosti a individuální péče. Protože díky tomu cítí, že pro svého osobního lékaře nejsou jen dalším pořadovým číslem.

O Concierge Medicine je v ČR poměrně velký zájem a počet klientů polikliniky neustále roste, za posledních šest let se zvětšil na trojnásobek. Od loňského roku Program Health Plus navíc v tuzemsku zavádí další nový americký model zdravotní péče nazývaný Primary Care Super Clinic, který je určený pro zaměstnance firem. V současné době tento typ služeb využívají již dvě globální společnosti působící v České republice a model se stále rozvíjí, aby poliklinika mohla firmám nabídnout zdravotní péči na klíč.

www.programhplus.cz

tip redakce…

Tým lékařů v mobilu

Program Health Plus vytváří aplikaci, která klientům umožňuje řídit lékařskou péči o jejich zdraví přes chytrý mobilní telefon. Mohou využívat zabezpečený přístup do osobní zdravotní dokumentace a mít neustále přehled o termínech i výsledcích vyšetření, lécích či doporučení od lékařů. Kalendář s notifikací sleduje termíny všech vyšetření a klientovi je včas připomene. Program také nabízí možnost sledování vývoje různých zdravotních faktorů. Do budoucna se bude aplikace dál rozvíjet a využívat možností telemedicíny, tj. on-line videokomunikace s lékařem či specialisty. Klienti polikliniky tak budou mít k dispozici tým lékařů přímo ve svém mobilu.

Q&A

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA,

zakladatel polikliniky Program Health Plus

Jak funguje model zdravotní péče nazvaný Primary Care Super Clinic?

Tento model vznikl nedávno v USA a spočívá v tom, že si firma platí lékaře, který má ordinaci přímo na pracovišti a zaměřuje se výhradně na péči o její zaměstnance a případně jejich rodinné příslušníky. Kromě zajištění pracovně lékařských služeb a konzultací poskytuje i služby praktického lékaře, jenž organizuje potřebnou preventivní, diagnostickou, léčebnou i rehabilitační péči pro zaměstnance, kterou koordinuje se specialisty. Firemní lékař pečuje o omezené množství lidí, proto jim může zajistit mnohem kvalitnější služby, které lze nastavit dle potřeb dané společnosti. A případné zdravotní obtíže pracovníků může okamžitě řešit.

Jak může být tento typ péče pro firmy přínosný?

Pro firmy je to užitečný model, protože komplexní zdravotní péče u zaměstnanců podporuje jejich dlouhodobé zdraví, ale také spokojenost, motivaci a pracovní výkonnost, což má velmi pozitivní vliv na výsledky firmy. Pomáhá předcházet vzniku chorob z povolání či civilizačních nemocí, které jsou častou příčinou předčasné ztráty kvalifikovaných zaměstnanců. Primary Care Super Clinic tak firmám pomáhá snižovat náklady spojené s nemocností pracovníků.

Proč by měly mít firmy zájem na tom, aby investovaly do zdraví svých pracovníků?

Pokrokové firmy si již nějakou dobu uvědomují, že péče o zdraví je zásadní a zaměstnanci o ni mají zájem. Proto v rámci zaměstnaneckých výhod začínají nabízet zdravotní benefity, ať v podobě zdravého stravování, poukázek do fitness centra nebo programů well-being. Model Primary Care Super Clinic jde ještě o mnoho kroků dál, firmy díky němu mohou významně ovlivnit kvalitu i rozsah zdravotní péče pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

CategoriesNezařazené