O

Outsourcing už není jen o úklidu a účetnictví

Firmy stojí o IT specialisty a marketéry. České firmy se přestávají bát outsourcovat důležité zaměstnance.

Takřka všechny firmy v Česku řeší stejný problém: na trhu práce chybí lidé. Sehnat dnes kvalifikovaného a hlavně kvalitního zaměstnance je čím dál tím obtížnější, ať už jde o odborníka na informační technologie, nebo třeba automechanika.

Stále více společností je proto dnes nuceno některé své činnosti delegovat, tedy outsourcovat, na externí firmy.

„Potvrzuji, že cena lidí pro specializované pozice se seniorními zkušenostmi se dramaticky zvedá. Čeští zaměstnavatelé to řeší různě. Buďto sleví ze svých nároků, což je neudržitelné, najdou vhodného kandidáta, který již zaměstnaný je a musí jej přeplatit, hledají v zahraničí nebo se jednoduše rozhodnou pro outsourcing,“ popisuje Josef Klimeš, jednatel specializované personální agentury Business Development.

České společnosti si již dlouhodobě od těch externích objednávají především úklid kanceláří či ostrahu svých průmyslových areálů. Běžně využívají také externí mzdové účetní a právní služby. Menším firmám se často nevyplácí pořizovat si vlastní kamiony na přepravu zboží, a proto spolupracují s logistickými společnostmi, které pro ně jezdí. Řada internetových obchodů si zase běžně pronajímá externí sklady a outsourcují balicí či distribuční služby.

Podle agentur, které outsourcing poskytují, však dnes české firmy stojí o outsourcing i v oblastech, kde o něj dříve příliš zájem nebyl. Nebojí se to udělat ani v případě, že se jedná i o důležitější pozice ve firmě. Zájem roste především v oblastech, jako je personalistika, finanční řízení a marketing. „Poptávka po zajištění marketingu v poslední době stoupá. Kandidáti se seniorními zkušenostmi na trhu práce v tomto oboru chybí,“ vysvětluje ředitelka společnosti BNG Group Kateřina Býčková.

Vůbec největší zájem mají firmy po celém světě – a v Česku tomu není jinak – o outsourcing IT služeb. Běžné podniky dokážou často jen těžko držet krok s rychle se rozvíjejícími technologiemi v oblasti počítačů a novými možnostmi digitálního světa. Stále více proto sahají po „externích ajťácích“. Díky tomu se dnes zhruba dvě třetiny globálního outsourcingového trhu točí právě kolem IT služeb.

Přestože dnes outsourcingu nahrává re­kordně nízká nezaměstnanost, hlavním důvodem, proč k němu firmy přistupují, zůstávají úspory. „Nejčastěji se na nás firmy obrací kvůli zajištění účetního a právního oddělení. Částečně to souvisí s personálními nedostatky, ale v konečném důsledku jsme pro firmy především levnějším řešením,“ vysvětluje ředitelka společnosti BNG Group Kateřina Býčková.

Firmy outsourcují především ty činnosti, které jsou sice pro jejich chod nezbytné, nepředstavují však hlavní část jejich byznysu. Díky outsourcingu se často tyto vedlejší oblasti podnikání podaří výrazně zefektivnit. Externí dodavatelé totiž zpravidla disponují velkým množstvím odborníků na danou oblast. Outsourcing tak firmám, ve zkratce řečeno, pomáhá docílit lepšího poměru mezi cenou a výkonem. „Externí služby často pro firmu znamenají i možnost dostat se k nejmodernějším technologickým trendům a inovacím, jež ony samy nemají možnost implementovat, ať už kvůli nedostatečnému know-how, omezeným financím nebo chybějícímu personálu,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J. I. P. pro firmy, která se outsourcingem zabývá.

Podle odborníků si musí každá společnost vždy důkladně rozmyslet, které činnosti se jí vyplatí outsourcovat a které je lepší provádět napřímo. Pokud například firma potřebuje jednou za čas využít služeb právníka, může se jí vyplatit na jednotlivé právní úkony najmout externí firmu. Tím jí odpadnou náklady na vlastního právníka, kterému nebude muset platit mzdu, vyčleňovat pro něj místo v kanceláři, a odpadnou také obavy z toho, že zaměstnanec onemocní či si vybere dovolenou v nevhodnou chvíli.

Outsourcing s sebou však v některých ohledech nese i určitá rizika. Jedním z nejzávažnějších je možný únik citlivých informací nebo know-how firmy. „Klíčové proto je, aby měli externisté přístup jen k takovým informacím a materiálům, které potřebují pro svou dohodnutou práci. S tím by mělo být spojeno též například bezpečnostní školení, kupříkladu ohledně pohybu ve firemních sítích,“ vysvětluje Jemelka. Dodává, že samozřejmostí by měla být smlouva o mlčenlivosti a ochraně informací.

Jedním z problémů převádění činností na externí agentury je i částečná ztráta kontroly nad jednotlivými procesy. Pokud externí firma plní úkoly na dálku, ztrácí objednatel možnost dohlížet na práci jednotlivých zaměstnanců. Jistotu nemá například v tom, zda si externí pracovníci v případě hodinové sazby nenechávají proplatit více času. V některých oblastech je sice možné pomocí monitorovacích aplikací a programů kontrolu provádět, znamená to ale další náklady. Navíc tuto kontrolu musí často ve výsledku vykonávat někdo interní.

České firmy by měly podle odborníků rovněž pamatovat na to, že outsourcing jim sice může ušetřit peníze, to samé ale nemusí platit o čase. Podle Jemelky je při plnění zakázek nutné počítat s průtahy, například kvůli nejasnostem v zadání či dalším nedorozuměním během komunikace. „Při interním plnění úkolů je kdykoliv možné prostě jen proběhnout budovou a domluvit se s kolegy či nadřízeným přímo na místě a jakékoliv úpravy lze řešit hned. U externistů je všechno tohle ztíženo,“ vysvětluje Jemelka.

Outsourcing lze však nastavit i tak, aby firmě zůstala dostatečná kontrola nad činností. Řešením může být takzvaný interní outsourcing. Firma, která chce například outsourcovat své účetnictví, může pro tento účel založit novou samostatnou společnost. A to například ve spolupráci s outsourcingovou agenturou. Díky tomu, že v ní bude mít podíl, jí zůstane i větší kontrola. Možností je také založit přímo dceřinou společnost specializovanou na účetnictví. Ta sice plně spadá pod podnik, své služby však nabízí i dalším firmám. Tato varianta ovšem neřeší problém nedostatku lidí na trhu práce.

Jedno z velkých rizik pro firmy, které využívají outsourcing, dnes představuje právě rekordně nízká nezaměstnanost. Kvůli té čím dál tím více firem i pracovních agentur shání zaměstnance v zahraničí. S tím však přibývá i problémů, především pak u dělnických profesí. Některé agentury totiž poskytují firmám zaměstnance z ciziny, kteří však pro práci v Česku nemají potřebná povolení. Na to mohou doplatit právě i firmy, které si externí pracovníky pouze najímají. Před dvěma lety takto cizinecká policie udělala zátah ve skladech společnosti Rohlík.cz, kde zadržela celkem 85 agenturních zaměstnanců. Z toho 55 jich následně vyhostila, protože neměli potřebné povolení. Pro firmy, které si takto zaměstnance prostřednictvím pracovních agentur objednávají, je klíčové mít dobře nastavené smlouvy s dodavateli pracovní síly. Jinak jim mohou hrozit vysoké pokuty, přestože o nelegální práci nemusely samy vůbec vědět.

CategoriesNezařazené