G

Grand Opening Party Občanské plovárny!

Pozvání na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného historického objektu Občanské plovárny, jež se konalo 28. 8. 2019, přijalo mnoho vzácných hostů a osobností.

Občanská plovárna již od svého vzniku v roce 1840 patřila k tradičním, oblíbeným výletním místům Prahy sloužícím pro odpočinek a sportovní vyžití jejích obyvatel, ale také pro konání důležitých kulturních a společenských akcí. Hlavním cílem nového provozovatele je navrátit tomuto místu původní lesk, slávu a atraktivitu pro každodenní volnočasové aktivity, odpočinek a gastronomické zážitky Pražanů.

Protože se budova Občanské plovárny nachází na pomezí katastrálního území Prahy 1 a Prahy 7,  symbolické přestřižení pásky  probíhalo za milé přítomnosti primátora hlavního města Prahy, MUDr. Zdeňka Hřiba, a zástupců obou těchto městských částí, starosty Prahy 7 Mgr. Jana Čižinského a radního Úřadu Městské části Praha 1 Mgr. Vladana Brože.

Přítomen byl rovněž Mgr. Jan Chabr, radní Magistrátu hlavního města Prahy, Jan Mužátko starší, restauratér a majitel společnosti provozující Občanskou plovárnu a Jan Mužátko mladší, šéfkuchař a absolvent nejprestižnějšího gastronomického institutu ve Francii: Institute Paul Bocuse Lyon.

Občanská plovárna

CategoriesNezařazené