A

Advokát se zájmem o nemovitosti a svůj rodný Hradec Králové

Jan Holásek se vedle advokátní praxe rovněž věnuje aktivitám v oblasti nemovitostí a veřejného života. Mnohé projekty jsou v Česku úplně první svého druhu, zároveň jsou různého charakteru, a tak v nich najde svou vlastní investiční příležitost téměř každý.

Kromě právního poradenství se Jan Holásek zapojil do veřejného života ve svém rodném městě Hradec Králové a nadále se také věnuje filantropii, kterou nejraději propojuje se zájmem o veřejný prostor a architekturu.

Máte různé pracovní aktivity. Čemu se nyní nejvíce věnujete?

Vedle právní praxe v Hradci Králové a v Praze jsem se v posledních letech nejvíc věnoval investičním fondům, které investují do průmyslových nemovitostí nebo bytových domů v regionech Česka, ale současně také privátním investicím do rozsahem menších, ale zajímavých projektů v oblasti bydlení nebo volnočasových aktivit. Založili jsme také první nemovitostní crowdfundingovou platformu v České republice, která umožňuje investovat do nemovitostních projektů široké veřejnosti.

To zní zajímavě. Na jaké oblasti se v rámci právního poradenství zaměřujete? 

Zaměřujeme se zejména na oblast nemovitostí a stavebnictví, investiční výstavby a územního plánování, ale i oblast obecného smluvního a korporátního práva. Mezi naše klienty patří obchodní společnosti a privátní klienti, ale také města a obce. Nově jsme se začali věnovat poradenství privátní klientele a rodinnému právu. Dlouhodobě navíc působím jako rozhodce u rozhodčího soudu u Hospodářské a Agrární komory České republiky se zaměřením na spory v oblastí investic a stavebnictví.

Co si může člověk představit, když se mluví o investování do nemovitostních fondů?

Nemovitostní fondy nabízejí investování zpravidla kvalifikovaným investorům, kteří jsou schopni investovat vyšší částky, přibližně jeden milion korun a více. Například bych mohl uvést jeden z fondů, na jejichž založení jsem se podílel, první fond svého druhu v Česku – Fond českého bydlení, který se zaměřuje výlučně na investice do bytových domů, které jsou pronajaty nájemcům, a jejich správu. Důvodem, proč se fond zaměřuje především na regiony, je dosahované výnosové procento při pronájmu bytů, protože je vyšší než v Praze, i když situace se podstatně změnila v období po koronavirové krizi, kdy se ceny nájmů v Praze snížily o desítky procent. Dlouhodobě můžeme předpokládat, že se ceny nájmů vrátí na původní úroveň. Fond českého bydlení dosahuje hned od svého založení velmi zajímavé zhodnocení vložených finančních prostředků přesahující sedm procent ročně.

Na jaké investory se Fond českého bydlení zaměřuje?

Jde většinou o investory, kteří mají vlastní pracovní aktivity, láká je investice do bytů, ale nechtějí mít na starosti jejich správu. U nemovitostního fondu investor pasivně investuje své prostředky a nemusí se o nic starat, což je samozřejmě mnohem pohodlnější než mít nakoupených například několik bytů a starat se o jejich opravy, nájemníky a další záležitosti.

Existuje v Česku nějaký nemovitostní investiční projekt, do kterého by mohli investovat lidé, kteří si nemohou dovolit vložit milion a více korun?

Ano, existuje tu celá řada takzvaných retailových investičních fondů. Co se týká mých aktivit, podílel jsem se na založení první nemovitostní crowdfundingové platformy Upvest, která se velmi úspěšně rozvinula a je velmi oceňována  v rámci fintechového investičního trhu. Úspěch Upvestu dokládá i to, že jsme v současné době ve finální fázi jednání o vstupu institucionálního strategického investora, který by měl výrazně přispět k dalšímu růstu Upvestu.

Jak platforma Upvest funguje?

V případě Upvestu se nejedná o fond, ale o fintechovou platformu, na kterou jsou umísťovány investiční příležitosti, zpravidla investice do developerského či jiného nemovitostního projektu. Minimální výše investice do projektů umístěných na platformě Upvest činí 5000 korun, což otevírá možnost investovat opravdu široké veřejnosti. Roční výnos investorů se pohybuje přibližně mezi pěti až šesti procenty ročně. Investoři se mohou vždy rozhodnout, do jakého konkrétního projektu budou investovat, mají k němu zevrubnou analýzu a podrobné informace. Atraktivitu platformy Upvest rovněž potvrzuje rostoucí zájem institucionálních a private equity investorů o kapitálový vstup do Upvestu, participaci na jeho rozvoji a využití všech příležitostí, které Upvest jako crowdfundingová platforma nabízí.

Je investování prostřednictvím Upvestu časově a administrativně náročné?

Naopak, investování prostřednictvím platformy Upvest je velmi jednoduché, je možné jej realizovat online během několika minut.

Připravujete nové projekty do budoucna, že?

Společně s jedním z mých klientů jsme vytvořili ucelený koncept dostupného bydlení založeného zejména na formě družstevního vlastnictví zahrnujícího jak startovací byty pro absolventy vysokých škol, tak sociální bydlení nebo i byty s větší podlahovou plochou. V této oblasti poskytujeme komplexní poradenství včetně problematiky financování soukromým subjektům i obcím a městům. V současnosti pracujeme na několika projektech ve východních Čechách a dále připravujeme projekty v dalších městech a obcích. Námi připravovaný koncept dostupného bydlení může pomoci vyřešit nedostatek dostupného bydlení jak ve velkých městech, tak v regionech a rádi bychom tuto aktivitu dále rozšiřovali.

Zmínil jste, že jste se aktivně zapojil do veřejného života ve svém rodném městě Hradci Králové. Co konkrétně si za tímto můžeme představit?

Ke svému rodnému městu a celému hradeckému regionu mám blízký vztah a rád bych napomohl k jeho dlouhodobému rozvoji. Přede dvěma lety jsem byl zvolen do zastupitelstva města a jako zastupitel a člen Výboru pro územní plánování a rozvoj města se věnuji především otázkám rozvoje města, urbanismu a strategických projektů. Zároveň jsem se rozhodl tento podzim kandidovat na Hradecku jako nezávislý kandidát do Senátu Parlamentu České republiky, a to jak s podporou hradeckých osobností, tak s podporou demokratických stran a hnutí v čele s domovským Hradeckým demokratickým klubem, TOP 09, hnutí Senátor 21, Liberálně ekologické strany, Strany zelených a hnutí Změna pro Hradec. Mým cílem je napomoci tomu, aby se Hradec Králové a celé Hradecko rozvíjelo a bylo v Praze aktivně zastoupeno, přijímání kvalitních zákonů v Senátu a konečně další podpora a propagace dostupného bydlení.

Dlouhodobě se věnujete filantropii. Prozradíte, které projekty či organizace podporujete?

Dlouhodobě podporuji Nadaci Via, která je mi velmi blízká jak stylem, jakým pracuje, tak pochopitelně obsahem. Rád však podporuji hlavně komunitní projekty, které mají dopad na veřejný prostor a komunitu. Do některých neziskových projektů jsem osobně zainteresovaný. Měl jsem možnost stát se partnerem neziskového projektu Eticia 21, který se věnuje analýze a zkoumání občanských hodnot a který jsem finančně podpořil. Dlouhodobě rovněž podporuji festival architektury a urbanismu Architecture Week a Hravý architekt. Filantropii se věnuji i v rámci Rotary klubu, který jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni sdružuje podnikatele, ale i další profese se zájmem o filantropické a charitativní aktivity. Filantropii se rovněž aktivně věnuji v rodném Hradci Králové, kde jsem založil spolek na podporu královéhradeckých projektů Rozvíjíme Hradec. Jsem také podporovatelem hradecké pobočky organizace Paměť národa.

Fond českého bydlení.

 

Bytový dům v Holešovičkách v Praze financovaný prostřednictvím platformy Upvest. Objem investic realizovaných Upvestem v roce 2019 přesáhl 70 milionů korun.

 

Jan Holásek je členem České, Slovenské a Mezinárodní advokátní komory. V rámci své praxe se věnuje rozhodcovské činnosti, je rozhodcem u rozhodčího soudu u Hospodářské a Agrární komory České republiky. Působí rovněž jako člen Kontrolní rady České advokátní komory, je také členem Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi a Společnosti pro stavební právo. Je členem zastupitelstva města Hradec Králové. V roce 2020 kandiduje za senátní obvod Hradec Králové do Senátu Parlamentu České republiky.

připravil  Martin Sýkora

CategoriesNezařazené