N

Nový rozměr: flexibilita

Pandemie mění od základu naše vnímání života, tak jak běžel před prvním lockdownem. I když mezi lidmi panuje poměrně velký strach ze ztráty práce, na druhé straně zjistili, že se jim otevřely nové možnosti – mohou být při svých povinnostech svobodnější a flexibilnější.

Dění způsobené ve společnosti koronavirem změnilo mnohé – a mezi jinými i dosavadní rytmus v kancelářských centrech. Díky zavedení práce z domova nyní mnohé společnosti čelí nové výzvě, jak s kancelářským prostorem naložit. Vítězi se stanou ty, které přijmou flexibilní model: to znamená, že budou mít zajištěn okamžitý přechod do online prostředí a budou schopny rychle a bez významných ztrát reagovat na nepředvídatelné situace. Zároveň se ale nesmějí připravit o nenahraditelnou funkci kanceláře – o její sociální aspekt. Společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, předkládá oblasti, na které se u kanceláří doporučuje zaměřit. A také radí, jak změny nejlépe začlenit do fungování firem. To vše zahrnuje především: prostorovou flexibilitu kanceláří; zmenšení prostor pro individuální práci, a naopak zvětšení prostor pro sdílení; důraz na flexibilitu ve výkonu práce z hlediska prostoru i času; nové nastavení vedení lidí; investice do technologií; zdravé a udržitelné prostředí, které se stane výhodou na zaměstnaneckém trhu.

Mění se způsob vedení lidí

Součástí moderního a flexibilního způsobu práce je poskytnutí svobody zaměstnancům jak ve věcech časového rozvržení pracovní doby a tempa, tak výběru prostředí. Široké přijetí práce z domova ze strany firem i zaměstnanců tento trend jednoznačně podporuje. Roli hraje vyšší produktivita práce u úkolů, které vyžadují klid a soustředění, úspora času při přepravě do kanceláře nebo časová flexibilita, kdy zaměstnanci mohou pracovat podle potřeby v průběhu celého dne. Firmy ovšem musejí zvážit, v jakém objemu práci na dálku využívat. Home office vyžaduje proaktivitu řadových zaměstnanců – a pokud je jí příliš, mohou snadno ztratit pocit angažovanosti a motivaci. Využívání práce na dálku také klade zvýšené nároky na práci manažerů. „Lídr se posouvá spíše do role mentora, který udržuje spojení týmu a vede lidi, kteří již umějí samostatně pracovat a řešit úkoly. ​Vytrácí se kontrola zaměstnance na denní bázi a může docházet k odhalení špatně sestavených týmů.“

Moderní technologie

Náhlý přechod na práci z domova v podstatě ze dne na den donutil společnosti nakoupit jak potřebný hardware, tak software. A také poskytnout zaměstnancům nástroje pro vzdálenou práci a zavést online platformy pro spolupráci. ​„Posun se nezastaví, očekáváme jej zejména ve vybavení a přizpůsobení fyzických kanceláří pro takzvanou hybridní spolupráci. Příkladem jsou zasedací místnosti, které jsou většinou vybavené pouze projektorem, případně jednou kamerou, která zabírá celý prostor a nezachycuje jednotlivé účastníky online schůzek. Chybí také nástroje pro interakci, jako jsou třeba whiteboardy, kam mohou všichni psát a vzdáleně sdílet nápady,“ uzavírá Filip Muška, specialista na pracovní prostředí v CBRE.

 

připravil  JAN ZOUBEK

 

CategoriesNezařazené