F

Fondation Louis Vuitton – The Morozov Collection – Icons of Modern Art

V reakci na aktuální situaci ve spojitosti s veřejným zdravím oznamuje Fondation Louis posunutí výstavy „The Morozov Collection. Icons of Modern Art“, z původně plánovaného termínu od 24. února do 25. července 2021, na nový termín od 12. května do 10. října 2021

Výstava uvede jednu z nejproslulejších světových sbírek impresionistů a moderního umění. Jedná se o událost mezinárodního významu, která představí na jednom místě 200 mistrovských děl francouzského a ruského moderního umění ze sbírky bratrů Michaila a Ivana Morozovových. Vůbec poprvé od svého stvoření na přelomu 20. století vycestuje sbírka za hranice Ruska.

Tato unikátní výstava je druhým milníkem ze série ICONS OF MODERN ART (IKONY MODERNÍHO UMĚNÍ) organizované Fondation Louis Vuitton ve spolupráci s muzeem Ermitáž (Petrohrad), Státním muzeem výtvarných umění Alexandra Sergejeviče Puškina (Moskva) a Treťjakovskou galerií (Moskva). Navazuje na úspěšnou výstavu SHCHUKIN COLLECTION uspořádanou před čtyřmi lety, kterou navštívilo 1,3 miliónů lidí. Po představení sbírky Sergeje Ščukina a Samuela Courtaulda pokračuje Fondation Louis Vuitton v sérii věnované prominentním sběratelům – průkopnickým patronům moderního umění.

Výstava THE MOROZOV COLLECTION ve Fondation Louis Vuitton pokryje všechny galerie v proslulé budově Franka Gehryho. Na jediném místě přinese výběr z díla nejproslulejších francouzských a ruských umělců, jako je: Manet, Rodin, Monet, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Renoir, Sisley, Cézanne, Gaughin, Van Gogh, Bonnard, Denis, Maillol, Matisse, Marquet, Vlaminck, DerainPicasso. Spolu s nimi se představí Repin, Vrubel, Korovin, Golovin, Serov, Larionov, Gončarovová, Malevič, Maškov, Končalovský, Outkine, SaryanKonenkov. O koncepci výstavy, která je příslibem úžasných objevů i nezapomenutelných okamžiků, se postarala hlavní kurátorka Anne Baldassari. Její jedinečná podoba připomene historické milníky a zdůrazní nadčasovou hodnotu děl, jež jsou příkladem rodícího se uměleckého modernismu konce 19. a počátku 20. století.

Bude to poprvé, co se díla z hudebního pokoje moskevského sídla Ivana Morozovova ocitnou jinde než v muzeu Ermitáž. Monumentální dekorativní instalace sestávající ze 7 panelů Maurice Denise na téma Příběh Psyché (1908-1909), jež Ivan Morozov objednal v roce 1907, a 4 soch od Aristida Maillola, bude prezentována jako součást speciální scénografie v závěru expozice.

Katalog výstavy vychází z rozsáhlých nepublikovaných archivů Michaila a Ivana Morozovových, které jsou uchovávány ve Státním muzeu výtvarných umění Alexandra Sergejeviče Puškina a v Treťjakovské galerii. Publikace představí dosud nepublikované texty a dokumenty ilustrující bohatou historii rodiny Morozovovů. Jejím cílem je poskytnout kompletní přehled o francouzských dílech, jež jsou součástí kolekce.

Odborný 520stránkový katalog výstavy THE MOROZOV COLLECTION – ICONS OF MODERN ART vydá Fondation Louis Vuitton ve spolupráci s Les Éditions Gallimard.

BRATŘI MOROZOVOVÉ

Michail Abramovič Morozov (1870 – 1903) a Ivan Abramovič Morozov (1871 – 1921) byli patroni umění, jež dominovali moskevskému kulturnímu životu na přelomu 20. století, stejně jako Treťjakové, Mamontovové, Riabouchinští a Ščukinové. Prosluli díky svému patronátu nad soudobým evropským a ruským uměním, kterým výrazně přispěli k pozvednutí mezinárodní reputace moderních francouzských malířů.

Na radu pařížských předních prodejců umění – Paula Durand-Ruela, Ambroise Vollarda, Georgese Bernheima, Eugènea Drueta, Daniela-Henry Kahnweilera – Morozovové nakoupili více než 250 ikonických maleb a plastik od Cézanna, Gauguina, Van Gogha, Renoira, Moneta, Matisse, Marqueta, DerainaPicassa, stejně jako monumentální dekorativní díla od BonnardaDenise a bronzové plastiky od Rodina, ClaudelaMaillola. Intenzivně též shromažďovali díla soudobého ruského umění. Podařilo se jim získat téměř 400 maleb od ruských umělců reprezentujících realismus (Wanderers), symbolismus, impresionismus
a postimpresionismus, jako je Vrubel, Korovin, Golovin, SerovOutkine, stejně jako Larionov, Maškov, Končalovský, SaryanKonenkov.

Jejich sbírky byly v roce 1918 zestátněny a umožnily vznik prvního světového muzea moderního umění: Státního muzea moderního západního umění/GMNZI, které bylo otevřeno v roce 1928 v moskevském sídle Ivana Morozovova. Od 30. let až do roku 1948 se jejich sbírky postupně rozšířily do ruských veřejných institucí: muzea Ermitáž, Státního muzea výtvarných umění Alexandra Sergejeviče Puškina a Treťjakovské galerie.

Ivan Abramovitch Morozov

SPOLUPRÁCE MEZI INSTITUCEMI

Unikátní výstavy ve Fondation Louis Vuitton organizované v rámci série ICONS OF MODERN ART a věnované sbírkám Ščukina a Morozovových jsou dokladem pokračující spolupráce mezi francouzskými a ruskými institucemi.

Výstava THE MOROZOV COLLECTION je novým milníkem v institucionálním partnerství, jež uzavřela Fondation Louis Vuitton s muzeem Ermitáž, Státním muzeem výtvarných umění Alexandra Sergejeviče Puškina a Treťjakovskou galerií. Zahrnuje také důležité zápůjčky ze Státního ruského muzea v Petrohradu, Národního uměleckého muzea Běloruské republiky (Minsk, Bělorusko), Dněpropetrovského muzea umění (Ukrajina), moskevského muzea MAGMA a soukromých sbírek Petra O. Avena a Vladimira a Ekateriny Semenikhine.

Fondation Louis zároveň podporuje rozsáhlý program výzkumu, konzervace a restaurace děl moderních francouzských (Picasso, Matisse, Gaughin a Van Gogh) a ruských (především Vrubel) umělců ze sbírek Puškinova muzea a Třeťjakovské galerie. Fondation Louis Vuitton se také angažuje v rámci projektu restaurování a modernizace Puškinova muzea.

Díky pokračujícímu partnerství s muzeem Ermitáž se skupina LVMH aktivně podílela na organizaci výstavy Morozovových, která se konala v roce 2019 v Petrohradu. Skupina LVMH také podpořila historický projekt pod vedením muzea Ermitáž s cílem renovovat v rámci stálých sbírek hudební pokoj ze sídla Ivana Morozovova. Tyto partnerské projekty jsou dokladem obětavosti s jakou skupina LVMH po téměř 30 let pečuje o umění a kulturní dědictví ve Francii i po celém světě (Evropa, USA, Čína, Japonsko…).

CategoriesNezařazené