F

Fendi uvádí výstavu oslavující Arnalda Pomodora

Módní dům FENDI zahajuje 12. května 2023 ve svém římském sídle Palazzo della Civiltà Italiana výstavu s názvem Arnaldo Pomodoro. Il Grande Teatro delle Civiltà. Výstava, jejímiž kurátory jsou Lorenzo Respi a Andrea Viliani vznikla ve spolupráci s uměleckou nadací Fondazione Arnaldo Pomodoro a bude přístupna veřejnosti až do 1. října 2023.

Spolupráce mezi Fondazione Arnaldo Pomodoro a FENDI je součástí širšího partnerství, ve kterém jde úcta k historickému dědictví ruku v ruce s podporou a propagací současného uměleckého jazyka a hledáním nových forem spolupráce v duchu udržitelnosti a inovace.

Umělecká díla jsou instalována v interiéru i exteriéru budovy Palazzo della Civiltà Italiana v římské čtvrti EUR, která je od roku 2015 sídlem FENDI. Výstava nabízí pohled na sedmdesát let umělcovy experimentální práce a je jakýmsi autobiografickým „divadlem“, které je zároveň reálné a pomyslné, historické a fantazijní, a představuje přibližně 30 uměleckých děl, jež Pomodoro vytvořil od konce 50. let minulého století do roku 2021. Kromě toho lze obdivovat sérii archivních materiálů včetně fotografií, dokumentů, skic či kreseb, mnohé z nichž nebyly ještě nikdy vystaveny a navozují ducha a atmosféru umělcova ateliéru a archivu.

Výstava Il Grande Teatro delle Civiltà zkoumá propojení mezi Pomodorovými postupy vizuálního a scénického umění a vyzdvihuje souvztažnost mezi plánováním a provedením díla. Z tohoto základního příběhu vystupují potenciální a četné náznaky archaických, starodávných, moderních, ba dokonce fantazijních „civilizací“, na něž se Pomodoro ve své tvorbě neustále odkazuje. Pronikají do tvarů a materiálů, které jsou vzpomínkou na minulost a zároveň vizí budoucnosti, a formují naše poznatky a představy, naše vnímání času a prostoru, historie a mytologie.

This slideshow requires JavaScript.

Výstava začíná ve čtyřech externích rozích budovy, na nichž jsou umístěny čtyři sochy Forme del mito (1983) – Il potere (Agamennone), L’ambizione (Clitennestra), La macchina (Egisto), aLa profezia (Cassandra). Sochy byly součástí scénických strojů vytvořených pro sérii divadelních her inspirovaných Aischylovou Oresteiou, jež napsal umělec Emilio Isgrò a které se hrály na ruinách hlavního náměstí města Gibellina, později zničeného zemětřesením v Belice. Čtyři sochy Forme del mito jsou umístěny jako pozadí mezi Palazzo, přírodní a okolní městskou krajinu a pozměňují obrysy budovy, dávají jí nový smysl tím, že přetvářejí tzv. Colosseo Quadrato, jeden z architektonických symbolů modernismu a italského racionalismu, na dílo, které je otevřené, lze jej interpretovat a pojímat různým způsobem, takže přestává být navždy a neměnitelně definované.

Ve vstupní hale Palazzo delle Civiltà Italiana se nacházejí dva kostýmy vytvořené umělcem pro dvě divadelní hry: Costume di Didone (pro představení Didó, královna kartaginská od Christophera Marlowea, které se hrálo ve městě Gibellina v roce 1986), a Costume di Creonte (pro představení Oedipus Rex od Igora Stravinského, které se hrálo v Sieně v roce 1988). Při jejich přípravě umělec použil sochařské i pomíjivé materiály, jako jsou rafie a látky. Kostýmy připomínají ikonografii a dramaturgii starověkého Řecka stejně jako starodávnou ikonografii a tradiční techniky afrických aasijských uměleckých děl, díky nimž ožívá legenda o Didó a Oidipovi.

Výstava pokračuje ve dvou zrcadlových sálech a propojovací místnosti, které jsou inscenované jako dvě dějství divadelní hry s intermezzem. V hlavním prostoru najdeme dvě protikladně zbarvená díla umístěná symetricky: Le battaglie (1995) v černé a Movimento in piena aria e nel profondo (1996-1997) v bílé barvě.

Hranaté, ostré a špičaté tvary a různé materiály (zamotané lano, klíny ašrouby) prvního z děl připomínají renesanční veledílo Boj v San Romano od Paola Uccella. Vedle se nacházejí další dvě práce, které hlouběji čerpají z Pomodorových témat: Grande tavola della memoria (1959-1965), úvaha o basreliéfu a starodávné technice odlévání pomocí sépiové kosti a Il cubo (1961-1962), dílo, které signalizuje nové experimentování se základními tvary Euklidovy geometrie.

Dílo v druhém sále, Movimento in piena aria e nel profondo, se skládá ze dvou křivek, symbolizujících široká nebeská a pozemská prostranství. Tento sochařský pohyb „proniká do složitosti věcí“ a upevňuje povědomí o tom, že je možné „ohýbat čas a prostor“.

Hned vedle najdeme práci znázorňující koncepci kruhového pohybu, konec díla je převrácen k výchozímu bodu: Continuum (2010), obrovský reliéf celoplošně pokrytý charakteristickými znaky raných umělcových děl je jakousi „konturou“, která zahrnuje základní prvky a inventář celého jeho „rukopisu“.

This slideshow requires JavaScript.

V těchto dvou sálech rovněž objevíme výstavu ve výstavě, na níž si lze prohlédnout designové a dokumentární materiály, z nichž většina ještě nebyla nikdy vystavena: umělcovy knihy, skici, kresby, modely, listy, fotografie, katalogy a studijní materiály k většině významných projektů. Tyto předměty jsou instalovány do zásuvek a polic, které návštěvníci mohou otevírat a prohlížet si, jako by byli v umělcově ateliéru či archivu.

Dva sály propojuje pomyslné intermezzo mezi dvěma dějstvími divadelní hry, dílo Rotative di Babilonia (1991). Je sice umístěno v exteriéru, ale lze jej vidět z oken Palazza. Svým kruhovým tvarem vyjadřuje myšlenku cyklického a nepřetržitého pohybu v čase i prostoru. Na chodbě je vystavena série Tracce (1998), již tvoří 21 bílých, černých a rezavě oranžových kalkografických reliéfů.

Prohlídka končí v arkádě ve třetím poschodí. Osso di seppia (2011 – 2021) je symbolickou maticí všech děl umělce, jenž začal experimentovat se sochařskou tvorbou vyřezáváním sépiových kostí. Stejný tvar najdeme jako emblém i v díle Ingresso nel Labirinto, které se nachází v bývalých výstavních prostorách umělcovy nadace v Miláně, kde má módní dům FENDI od roku 2013 své milánské sídlo.

Il Grande Teatro delle Civiltà slouží jako výchozí bod pro objevování dalších Pomodorových děl v Římě a ostatních částech světa, je to příležitost prohloubit si znalosti o umělcových experimentech a o jeho vztahu k „věčnému městu“. Výstavu doprovází katalog, který vydává Skira. Obsahuje eseje obou kurátorů, řadu textů kritiků, životopisné materiály a rozsáhlou fotodokumentaci. Katalog je k dispozici v buticích FENDI a přímo na výstavě. Digitální verzi je možno zhlédnout na speciálním miniwebu (http://arnaldopomodoro.fendi.com/), kde si lze rovněž zarezervovat vstupenky na výstavu.

CategoriesNezařazené